Eğitim Hakkında:

Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır. Bu program ile katılımcılar,

 • Farklı liderlik stillerini tanıyacak ve esnek bir liderlik stili uygulayabilecek
 • Takımındaki çalışanları geliştirmek ve performansı yükseltmek için; koçluk, geribildirim, motivasyon, delegasyon gibi gelişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilecek
 • Organizasyon içinde karşılaştığı işe ve insana dair problemleri çözerken doğru teknikleri ve araçları kullanabilecek

Hedef Kitle: Orta ve üst düzey yöneticiler

Süre: 6 gün (2+2+2)

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

1. Modül: Kişisel Etkinlik

 • İş Hayatında İnsan Kaynağının Önemi
 • İnsan Sermayesinin Yönetimi – İnsan Mühendisliği
 • Ölçüm Çubuğu (Başarılı yöneticiler hangi araçları kullanıyor?)
 • Liderlik ve Yönetim Kavramları
 • Yönetimin Temel Taşları
 • Liderlik
 • Motivasyon
 • Delegasyon
 • Hedeflendirme
 • Kişisel Aksiyon Planı

2. Modül: Çalışanlara Liderlik Etmek

 • Farklılardan Güçlü Bir Takım Yaratmak
 • Takım Oluşturmak ve Geliştirmek
 • İletişim Profilleri Analizi (test)
 • İletişim Profilleri Yöntemini Kullanarak Takımımızı Tanımak
 • İletişim Profilleri Yöntemini Kullanarak Takımımızı Yönetmek
 • Performans Gelişimi
 • Farklı Performansları Yönetmek
 • Koçluk
 • Geri Bildirim
 • Kişisel Aksiyon Planı

3. Modül: Organizasyona Liderlik Etmek

 • Pareto Analizi
 • Etkinlik & Verimlilik
 • Önceliklendirme matrisi (Acil ve önemlileri birbirinden ayırmak, etkin kararlar vermek)
 • Problem Çözme ve Karar Verme
 • Problemin Psikolojisi
 • Problem Çözme Mantığı
 • Karar verme
 • Değişim yönetimi
 • Kişisel Aksiyon Planı

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Makaleler, test ve uygulamalar, aktiviteler, kısa ve uzun filmler, modül ödevleri, grup aktiviteleri ve vaka çalışmaları ağırlıklı bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.