Program Hakkında:

Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile birlikte deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamaktır. Bu program deneyimli yöneticilerin kendilerine bir ayna tutarak, gelişim alanlarını belirlemek ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını desteklemek için hazırlanmıştır. 

Kazanımlarınız:

 • Farklı liderlik stillerini tanıyacak ve esnek bir liderlik stili uygulayabilecek
 • Takımındaki çalışanları geliştirmek ve performansı yükseltmek için; koçluk, geribildirim, motivasyon, delegasyon gibi gelişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilecek
 • Organizasyon içinde karşılaştığı işe ve insana dair problemleri çözerken doğru teknikleri ve araçları kullanabilecek

Katılımcı Grubu: Orta ve üst düzey yöneticiler

Süre: 6 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle (2+2+2)

Program Başlıkları:

1. Modül: Kişisel Etkinlik

 • İş Hayatında İnsan Kaynağının Önemi
 • Başarılı yöneticiler hangi araçları kullanıyor?
 • Liderlik ve Yönetim Kavramları

2. Modül: Çalışanlara Liderlik Etmek

 • Güçlü Bir Takım Oluşturmak ve Geliştirmek
 • Profilleri Analizleri
 • Farklı Performansları Yönetmek için Etkili Araçlar
 • Kişisel Aksiyon Planı

3. Modül: Organizasyona Liderlik Etmek

 • Etkinlik & Verimlilik Kavramları
 • Önceliklerin Yönetimi 
 • Problem Çözme ve Karar Verme de Etkin Yaklaşımlar
 • Organizasyonda Değişimi Yönetmek
 • Kişisel Aksiyon Planı

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.