Eğitim Hakkında:

İlk kademe yöneticilerine, etki alanlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacak yönetsel bakış açısını kazandırmak ve iş ve insan yönetiminde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kullanabilecekleri pratik ve etkili uygulama araçlarını kendileri ile paylaşmaktır. Bu program ile katılımcılar,

 • Etkili bir yöneticinin kritik başarı faktörlerini öğrenecek
 • Nasıl bir yönetim tarzı olduğunu ve bu tarzın çevresine etkisini analiz edebilecek
 • Başarılı bir yönetici olarak hedef belirlemenin ve paylaşmanın yöntemlerini tazeleyecek,
 • Farklı becerilerdeki ekip üyelerini belirlenen hedefler doğrultusunda uygun biçimde yönlendirebilecek
 • Yönetim kademesinde iletişim becerilerinin önemi ve tarzlar, yöntemler ve araçlar konusunda farkındalık ve beceri geliştirecek
 • İletişim unsurlarını etkili ve başarılı şekilde kullanarak ekibine liderlik edecek
 • Çalışanlara doğru işi doğru zaman ve şekilde aktarabilecek
 • Çalışan motivasyonunu artırmak için bakış açısı ve pratik araçlar edinecek
 • Çalışanlarına daha doğru geribildirim vererek gelişimlerini sağlayacaktır

Hedef Kitle: Orta ve üst düzey yöneticiler

Süre: 2 Gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Günümüzde Yönetim Kavramı
 • Yöneticilik / Liderlik
 • Yöneticilik Stiliniz
 • Yöneticinin Hedef Belirleme ve Paylaşma Sorumluluğu
 • Yöneticinin İletişim Becerilerini Geliştirme Sorumluluğu
 • Yöneticinin Çalışan Motivasyonu Konusundaki Sorumluluğu
 • Etkin Delegasyon

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı, profil analizleri, anket ve testler, senaryo çalışmaları, rol uygulamaları, vaka çalışması, öğrenmeyi destekleyecek uygulama ve geribildirimler ağırlıklı bir programdır

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.