Program Hakkında:

Günümüzde organizasyonların karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri operasyonel etkinliği artırırken aynı zamanda sürekli büyümeyi nasıl sağlayacaklarıdır. Bu hedefleri tutturmak için, bireysel performansın sürekli geliştirilmesi ve hedeflerin güncellenmesi gerekir. Bu program, çalışanları nasıl hedef odaklı tutabilirsiniz konusuna odaklanır.

Performans yönetimi sadece yöneticilerin ve liderlerin yapacağı bir şey değildir. Performans yönetimi, organizasyonların sürdürülebilir başarı göstermesi için stratejik bir yaklaşımdır.

Performans yönetimi, organizasyonun kültürünü değiştirmek ve çalışanların düşünme biçimlerini değiştirerek onların bu süreci bir motivasyon, takdir ve destek süreci olarak karşılamasını sağlar. 

Kazanımlarınız:

  • Performans değerlendirme sürecinin önemini ve etkisini fark edebilecekler
  • Performans değerlendirme sürecinde yöneticinin rolünü ve sorumluluklarını daha iyi analiz edebilecekler
  • Kendi üzerine düşen rolleri fark edecek ve gerçekleştirmek için gerekli becerileri öğrenecekler
  • Bireysel ve kurumsal gelişim için pratik, kolay uygulanabilir ve etkili yeni beceriler geliştirebileceklerdir

Katılımcı Grubu: Çalışanları ile performans görüşmesi yapan tüm yöneticiler ve yönetici adayları

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Performansı Tanımlayalım
  • Performans Yönetme Sürecine Bakış Açınız
  • Performans Değerlendirme Görüşmesi Ön Hazırlık
  • Profesyonel Hayatın Gereği: Yetişkin Benliği ile İletişim
  • Performans Görüşmesini Hayata Geçirmek Üzere Canlandırmalar

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.