Eğitim Hakkında:

Günümüzde organizasyonların karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri operasyonel etkinliği artırırken aynı zamanda sürekli büyümeyi nasıl sağlayacaklarıdır. Bu hedefleri tutturmak için, bireysel performansın sürekli geliştirilmesi ve hedeflerin güncellenmesi gerekir. Bu program, çalışanları nasıl hedef odaklı tutabilirsiniz konusuna odaklanır.

Performans yönetimi sadece yöneticilerin ve liderlerin yapacağı bir şey değildir. Performans yönetimi, organizasyonların sürdürülebilir başarı göstermesi için stratejik bir yaklaşımdır.

Performans yönetimi, organizasyonun kültürünü değiştirmek ve çalışanların düşünme biçimlerini değiştirerek onların bu süreci bir motivasyon, takdir ve destek süreci olarak karşılamasını sağlar. Bu program ile katılımcılar,

  • Performans değerlendirme sürecinin önemini ve etkisini fark edebilecekler
  • Performans değerlendirme sürecinde yöneticinin rolünü ve sorumluluklarını daha iyi analiz edebilecekler
  • Kendi üzerine düşen rolleri fark edecek ve gerçekleştirmek için gerekli becerileri öğrenecekler
  • Bireysel ve kurumsal gelişim için pratik, kolay uygulanabilir ve etkili yeni beceriler geliştirebileceklerdir

Hedef Kitle: Çalışanları ile performans görüşmesi yapan tüm yöneticiler ve yönetici adayları

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Performansı Tanımlayalım?
  • Performans Yönetme Sürecine Bakış Açınız
  • Performans Değerlendirme Görüşmesi Ön Hazırlık
  • Profesyonel Hayatın Gereği: Yetişkin Benliği ile İletişim
  • Geri Bildirim
  • Performans Görüşmesini Hayata Geçirmek Üzere Canlandırmalar

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı bilgilendirme, uygulamalar, örnekler, analizler, bireysel ve grup çalışmaları ağırlıklı bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.