Program Hakkında:

Eğitim boyunca stratejinin önemi, strateji ile ilgili çarpıcı örnekler, stratejik planlama ve planlamaya yönelik araçların kullanımı anlatılacak, eğitim boyunca gerçek iş hikâyeleri analiz edilecektir. 

Kazanımlarınız:

  • Şirketin stratejik konumuna paralel olarak planlamaya yönelik teknikler geliştirebilecek
  • Vizyon, misyon ve stratejinin kişilerin ve takımların performanslarına olan etkileri konusunda farkındalık kazanacak
  • Stratejik, yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin öneminin anlayacaktır

Katılımcı Grubu: Kurumun stratejisini oluşturan ve / veya uygulayan her kademede yönetici

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Strateji Nedir?
  • Stratejik Planlamanın Önemi
  • Stratejik Planlama Modeli
  • Durum Analizi / Pest Analizi
  • Pazar Konumlandırması
  • Misyon - Vizyon - Hedefler
  • Stratejik İlke ve Örnekleri

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.