Eğitim Hakkında:

Eğitim boyunca stratejinin önemi, strateji ile ilgili çarpıcı örnekler, stratejik planlama ve planlamaya yönelik araçların kullanımı anlatılacak, eğitim boyunca gerçek iş hikâyeleri analiz edilecektir. Bu program ile katılımcılar,

 • Şirketin stratejik konumuna paralel olarak planlamaya yönelik teknikler geliştirebilecek
 • Vizyon, misyon ve stratejinin kişilerin ve takımların performanslarına olan etkileri konusunda farkındalık kazanacak
 • Stratejik, yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin öneminin anlayacaktır

Hedef Kitle: Kurumun stratejisini oluşturan ve / veya uygulayan her kademede yönetici

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Strateji Nedir
 • Stratejik Planlamanın Önemi
 • Stratejik Planlama Modeli: Analiz, Durum, Bileşenler, Detaylar, Kontrol
 • Durum Analizi / Pest Analizi
 • Pazar Konumlandırması
 • Misyon - Vizyon - Hedefler
 • Stratejik Düşünme
 • Stratejik İnovasyon
 • Stratejik İlke ve Örnekleri
 • Beyin Fırtınası Nedir, Ne Değildir
 • Değişim ve Biz

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı bilgi paylaşımı, Türkiye’den ve Dünya'dan güncel örnekler, grup ve bireysel çalışmalar ağırlıklı bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.