Program Hakkında:

Orta ve üst düzey yöneticilerin; temel koçluk yetkinliklerinin en önemlilerinden biri olan geribildirim sanatını geliştirmek, gerbildirim yetkinliğini kullanarak bireysel/ekip olarak performanslarını geliştirmelerini ve potansiyel kilitlerini kırarak başarılarını pekiştirmelerini sağlayacak profesyonel teknikleri paylaşmaktır.

Kazanımlarınız:

 • Geribildirimin ve ileri beslemenin yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek,
 • ‘Herkes tek ve eşsizdir’ ilkesini benimseyecek,
 • Olumlu düşünme ve yolunda gidene odaklanma (ileri besleme-feed forward) konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Başarılı bir lider olmak için gereken koçluk becerilerini (güçlü soru sorma, etkin dinleme, kendini ve başkalarını takdir etme) irdeleyecek,
 • Geribildirim/ileri besleme vereceği kişileri izleme, gözlemleme ve güçlü yanlarını değerlerini tanımlamayı pekiştirecek (kendinin ve başkalarının güçlü yönlerini fark etme)
 • Doğru, temiz, yalın bir dilin geribildirimde/ileri beslemede etkisini inceleyecek,
 • Yönettiği takım içerisinde geribildirim /ileri besleme kültürünü yayma konusuna hâkim olacak,
 • Performans görüşmelerinde geribildirim/ileri beslemenin önemini ve GROW modelini pekiştirecek,

Katılımcı Grubu: Profesyonel yaşamlarında bireysel/kurumsal hedeflere ulaşabilmek, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmek, çalışanlarının performanslarını arttırmak ve etkin birer lider olabilmek için günümüz olmazsa olmazlarından olan geribildirim/ileri besleme yetkinliklerine hakim olmak isteyen yöneticiler.

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Geribildirimin/İleri Beslemenin Önemi
 • Geribildirim/İleri Beslemenin Tanımı
 • Kime /Nasıl Geribildirim/İleri Besleme?
 • Güçlü Geribildirim/İleri Besleme İçin Gerekli Yetkinlikler

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.