Eğitim Hakkında:

Orta ve üst düzey yöneticilerin; temel koçluk yetkinliklerinin en önemlilerinden biri olan geribildirim sanatını geliştirmek, gerbildirim yetkinliğini kullanarak bireysel/ekip olarak performanslarını geliştirmelerini ve potansiyel kilitlerini kırarak başarılarını pekiştirmelerini sağlayacak profesyonel teknikleri paylaşmaktır.

Bu program sonunda katılımcılar,

 • Geribildirimin yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek,
 • ‘Herkes tek ve eşsizdir’ ilkesini benimseyecek,
 • Olumlu düşünme ve yolunda gidene odaklanma (Feed forward) konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Başarılı bir lider olmak için gereken koçluk becerilerini (güçlü soru sorma, etkin dinleme, kendini ve başkalarını takdir etme) irdeleyecek,
 • Geribildirim vereceği kişileri izleme, gözlemleme ve güçlü yanlarını/ değerlerini tanımlamayı pekiştirecek (kendinin ve başkalarının güçlü yönlerini fark etme)
 • Doğru, temiz, yalın bir dilin geribildirimde etkisini inceleyecek,
 • Yönettiği takım içerisinde geribildirim kültürünü yayma konusuna hâkim olacak,
 • Performans görüşmelerinde geribildirimin önemini ve GROW modelini pekiştirecek,

Kimler Katılmalı: Profesyonel yaşamlarında bireysel/kurumsal hedeflere ulaşabilmek, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmek, çalışanlarının performanslarını arttırmak ve etkin birer lider olabilmek içingünümüz olmazsa olmazlarından olan geribildirim verme/alma yetkinliklerine hakim olmak isteyen yöneticiler.

Süre: 2 Gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Geribildirimin önemi
  • Günümüz liderlerini etkin kılan unsurlar
  • Pozitif Örgütsel Yaklaşım
 • Geribildirim Tanımı
  • Geribildirim nedir? Ne değildir?
  • Geribildirim neden zor?
  • Geribildirimi ne kolay kılar?
  • Ne zaman geribildirim?
  • Feedback- Feedforward
 • Kime /Nasıl Geribildirim?
  • Güçlü yanların ve değerlerin tespiti
  • Davranış stillerine göre farklı geribildirim verme
  • Uygulama: Bir … olsaydım?
 • Güçlü Geribildirim İçin Gerekli Yetkinlikler
  • Zihin Yapısı ve Öğrenme Modelleri
  • Temiz, Duru ve Yalın Bir Dil
  • Olumlama
  • Etkin Dinleme (Global/Empatik Dinleme)
  • Uygulama: Etkin Dinliyoruz
  • Güçlü Soru Sorma
  • Takdir Etme (Kendini/Başkalarını)
  • Uygulama: Takdir Veriyoruz

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.