Program Hakkında:

Müşteri Odaklı Hizmet Becerilerini Geliştirme programında amacımız; katılımcıların “müşteri odaklı tutum ve davranışlar” konusunda farkındalık kazanması, müşteri gözünden bakabilmesi, öğrendiklerini davranışa dönüştürebilmesi için beceriler geliştirmesidir.

Eğitimde dış müşteri kadar iç müşteri kavramına da yoğunlaşıyoruz. Farklı seviye ve sektörlerden örnekler ile katılımcıların müşteriler ile her temaslarında kurumun hizmet vaadini yerine getirmesi için gereken yaklaşım ve becerilere odaklanıyoruz. 

Kazanımlarınız:

 • Müşteri odaklı hizmet yönetimini bir fırsat olarak görebilecekler
 • Rekabette ana unsurun müşteriye yaklaşım olduğunu anlayacaklar
 • Müşteri odaklı hizmet konusunda hangi seviyede olduklarını fark edecekler
 • Güçlü ve gelişime açık yönlerini tanımlayacaklar
 • Kurumun ve müşterinin ortak kazancı için kişisel sorumluluk ve inisiyatif alacaklar

Katılımcı Grubu: Müşterilerle dolaylı ya da direkt temasta bulunan tüm çalışanlar ve onların ilk kademe yöneticileri

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Müşteri Hizmeti Vaadiniz
 • Müşterim Kimdir?
 • Müşteri Ne Bekler?
 • Müşteri Hizmetinde Olumlu ve Aktif Bakış Açısının Önemi
 • İdeal Hizmet Kavramı = Beklentileri Karşılama ve Aşma
 • Müşteri Hizmetinde İletişim Becerilerinde Mükemmelleşmek
 • Müşteri Hizmetinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
 • Daima Profesyonel Nezaketi Korumak
 • İşler Zorlaştığında
 • Aksiyon Planım: Öğrendiklerimi Nasıl Uygulayacağım?

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hizmet Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.