"Kurumsal Eğitim Süreçleri Yönetimi” Programımız Ocak Ayında PDR Open Platform’da…

Dünyada firmaların kurumsal eğitim ve danışmanlık şirket­lerine ödedikleri tutar yıllık yaklaşık 500 milyar $’ın üzerinde. Sadece Amerika’da, bordro, dış kaynaklı ürünler ve hizmetler haricinde kurumsal eğitimler için harcanan bütçe yıllık 90 mil­yar $ civarında. Türkiye’deki şirketlerin %51’i eğitime 500 bin dolar ve altında bir bütçe ayırıyor. Bütçeden en fazla yararlananlar ilk ve orta kademe yöneticiler ile yönetici olma­yan personel. Çünkü şirketlerin yarısından fazlası en çok bu üç kademe için eğitim programı düzenliyor. Yönetici adayları ve mavi yakalılar da şirketlerin eğitimine özel önem verdiği grup­lar arasında yer alıyor. Şirketlerin %37,2’si yönetici adaylarının, %31,9’u mavi yakalıların eğitimine de önemli bir zaman ve büt­çe ayırdıklarını belirtiyor. Üst kademe yöneticileri için de nor­malden daha fazla eğitim programı düzenlediklerini belirten şirketlerin oranı ise %26,6.

Kurum içinde planlanan eğitimlerin maksimum fayda sağlaması, yatırımın geri dönüşünün hesaplanması, çalışan bağlılığı, yetkinliklerin arttırılması, kurumun marka imajı ve organizasyonel gelişim açısından son derece önemli.

Programın amacı, kurum çalışanları için planlanan eğitimlerin; ihtiyaca yönelik belirlenmesi, yeni eğitim trendlerinin kullanılması, eğitim bütçesinin efektif bir şekilde hazırlanıp kullanılması, eğitimin etkinliğinin ölçümlenmesi, eğitim ve eğitmen performansının arttırılması ve eğitimin yatırımının geri dönüşünün hesaplanması için gerekli bilgi ve becerileri katılımcılara kazandırmaktır.

Katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için spancaroglu@pdropenplatform.com mail gönderebilir ya da 0216 709 17 37 numaralı telefondan Sinem Pancaroğlu’na ulaşabilirsiniz.

      Haberler sayfasına geri dönmek için tıklayın.