TURQUALITY®, Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

PDR International, Turquality kapsamındaki kurumlara eğitim ve danışmanlık süreçlerinde destek vermektedir.

Adının başına Türkiye kelimesini almayı başaran ender derneklerden biri olan PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, bugün yaklaşık 2,5 milyon çalışana ulaşıyor. İnsanı ve işi odağına alan yapısıyla PERYÖN, üyelerine; referans kaynaklar, haberleşme, bilgi alışverişi ve geniş bir network’ün yanı sıra kendilerini ifade etme özgürlüğü de sunuyor.

İnsan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN, bugün Ege, İç Anadolu, Trakya, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu şubeleri ve Antalya Temsilciliği ile tüm Türkiye’ye seslenmektedir.

PDR International, Eğitim ve Gelişimin öncüsü olarak Peryön’e üye kuruluşlardandır.

 

 

 

 

 

 

TEGEP, bir düşünce platformu olarak 2011 yılında kurulan ve yetişkin eğitimi alanında Bilimsellik, Yerellik, Şeffaflık, Değer Katmak değerlerini benimseyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur.  

Ülkemizde eğitim alanında kalıcı ve uzun vadede önemli değerler üretilmesi için sorumluluk bilinci ve yüksek özveri ile çalışmalarına devam etmektedir.

PDR International, TEGEP’e üye kuruluşlardandır.