Bir düşünce platformu olarak kurulan ve bu doğrultuda bir yıl kadar çalışmalar yürüten TEGEP, yetişkin eğitimi alanında değerlerini belirleyerek Dernek olma yolunda ilk adımlarını 2011 yılında atmıştır.

Mart 2012’de 16 gönüllü kurum ve kuruluşun eğitim-gelişimden sorumlu yöneticileri ve danışmanlardan olan kurucu üyeler, bir araya gelerek Türkiye’nin yetişkin eğitimi ve gelişimi alanında ilk ve tek derneği olan TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği’ni kurmuştur.

TEGEP, ülkemizin en önemli konularından biri olan eğitim alanında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, bu doğrultuda Türkiye’de bu alanda kalıcı ve uzun vadede önemli değerler üretilmesi için özverili ve sorumlu çalışmalarına devam etmektedir.

PDR International 30 yıldır Eğitim ve Gelişim süreçlerinde Türkiye’deki ve Dünyadaki kurumlara ve çalışanlara destek olmakta, aynı zamanda TEGEP’e üyeliğini devam ettirmektedir.

TURQUALITY®, Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.

PDR International, Turquality kapsamındaki kurumlara eğitim ve danışmanlık süreçlerinde destek vermektedir.

Adının başına Türkiye kelimesini almayı başaran ender derneklerden biri olan PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, bugün yaklaşık 2,5 milyon çalışana ulaşıyor. İnsanı ve işi odağına alan yapısıyla PERYÖN, üyelerine; referans kaynaklar, haberleşme, bilgi alışverişi ve geniş bir network’ün yanı sıra kendilerini ifade etme özgürlüğü de sunuyor.

İnsan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN, bugün Ege, İç Anadolu, Trakya, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu şubeleri ve Antalya Temsilciliği ile tüm Türkiye’ye seslenmektedir.

PDR International, Eğitim ve Gelişimin öncüsü olarak Peryön’e üye kuruluşlardandır.