Bazen sorunun farkında olmak onu öngörmek için yeterli olmaz!

Bu özellikle işe alımlar için geçerlidir. Birçok firma işe alım sürecinde sıkça yapılan yanlışların farkında olmakla birlikte, yaptıkları mülakatlarda aynı yanlışlara tekrar düşebiliyorlar.  İşe alım sürecinde karar yetkisine sahip kişilerin bu yanlışları tekrar etmesi, adayları değerlendirirken kişisel önyargılarından etkilenmesi mümkün olabiliyor.  İşe alım sürecinde sıkça yapılan ve aşağıda sıralanan bu yanlışların olası davalar, firma itibarının zarar görmesi ve hatta çalışanların motivasyonunun etkilemesi gibi olumsuz sonuçları doğurabiliyor. 

Hale Etkisi

Hale etkisi, gözlem yapan bireyin bir kişi, kurum, ürün veya marka hakkındaki kavramsal önyargısının, onun genel karakteri veya özellikleri hakkındaki düşünce veya fikirlerini etkilemesidir. Hale etkisi hem olumlu hem de olumsuz yönde olabilir (‘boynuz etkisi’): gözlem yapan kişi bir şeyin tek bir özelliğini beğenip, bu beğenisini o şeyin geneline olumlu olarak yansıtabilir. Aynı şekilde gözlem yapan kişi, bir şeyin tek bir özelliğini beğenmeyip, o şeyin genelini ve bütününü olumsuz algılayabilir. Aslında her birimiz karşımızdaki insanlarla ilgili sevdiğimiz ya da sevmediğimiz bir özellik bularak bunu o kişiler ile ilgili genel kanımıza yansıtırız. Mülakatlarda adayın güçlü olduğu bir alanı keşfettiğimizde, otomatik olarak diğer tüm alanlarda da güçlü olduğunu varsayabiliriz.

Kendine Benzetme (‘Aynı Ben’)

Kendimize benzeyen kişileri beğenmek çok kolaydır! Aynı şekilde, bir adayı, sadece size benzediği veya size benzer hırslara, ilgi alanlarına, beklentilere sahip olduğu için diğer adaylardan daha fazla beğenebilirsiniz. ‘Kendine Benzetme’ yanılgısı bu tür bir beğeninin adayın genel değerlendirmesini etkilediğinde ortaya çıkar. 

Eksik Bilgi, Eksik Gözlem

Bir işe alım kararı adayın tüm nitelikleri, deneyimleri ve beklentileri dikkate alınarak verilmelidir. Sıklıkla firmalar, yönetimden gelen zaman baskıları, eksik kadrolar, yeni girişimler sebebiyle işe alım kararında çok aceleci davranırlar. Tüm gerekli bilgiler dikkate alınmadan verilen işe alım kararlarında işten ayrılma, performans beklentilerini karşılayamama, zaman ve para kaybı gibi olumsuz sonuçlar yaşanabilir. 

Bu hataların tekrar etmesinin nedeni, her İnsan Kaynakları profesyonelinin yeni işe alım taleplerinde karşılaştığı bir takım zorluklardır. İşe alım uzmanları, yeterli deneyime sahip olmayan başvurulardan tutun da gelen başvuruları etkin değerlendirememeye kadar her gün pek çok zorlukla karşılaşırlar. İşte bu zorluklardan size de tanıdık gelebilecek bazıları:

 • Acil iş gücü ihtiyacı
 • Yetersiz kaynak
 • Belli bir pozisyona mükemmel adayı bulamamak
 • Firma kültürüne uygun çalışanlar bulamamak

Bu değerlendirme hatalarına önlemenin tek yolu birden fazla değerlendirici ve tarafsız, yapılandırılmış ölçümlemelere dayanan metotlar kullanmaktır. 

Değerlendirme Merkezleri söz konusu zorlukların üstesinden gelmede en doğru alternatiftir. Bu uygulama üzerine yapılan araştırma sonuçları gösteriyor ki, Değerlendirme Merkezi bir pozisyonun olası başarısını sadece test uygulaması, sadece özgeçmiş değerlendirme, üst amirin performans değerlendirmesi veya terfiye yönelik derecelendirmelere oranla daha doğru öngörebiliyor.  

PDR-HR olarak müşterilerimize ‘Daha İyi İşe Alım’ yapmaları ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları ile İşe Alım süreçlerini güçlendirmelerinde yardımcı oluyoruz.

PDR-HR Değerlendirme Merkezi ile adayları rol oyunu, kişilik envanteri,  beceri testleri ve yapılandırılmış mülakatlar ile değerlendirerek, belirli bir görevi yerine getirmedeki yeterliliklerine ilişkin veri topluyoruz.  Değerlendirme merkezi uygulamaları prensipte, adayları belirlenmiş bir işe ait şartların canlandırıldığı bireysel veya grup egzersizlerine tabi tutarak, söz konusu görevi yerine getirmek için gerekli beceri ve yeterliliğe sahip olup olmadıklarını belirlemektir.  

Danışman grubumuz ile yaptığımız gözlemlerle adayların belirlenmiş işe/ pozisyona uygun davranışlarını ortaya çıkarıyoruz. Danışmanlarımız her bir adayı, yapılandırılmış ve ortak bir referans çerçevesinde, farklı araçlar kullanarak değerlendirirler.  Böylelikle adayın gerçek potansiyeline ilişkin daha anlamlı, daha bağımsız ve tarafsız, güvenilir bir değerlendirmeyi temel alan tahminler sunabiliyoruz. 

PDR-HR Değerlendirme Merkezi’nde Türk kültürü, iş yapış tarzı ve normlarına uygun araç ve metotlar kullanarak, müşterimizin özel ihtiyaç ve beklentilerine uygun tasarlanmış uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Her bir projenin kendine özgü tasarımı olsa da, tipik bir Değerlendirme Merkezi uygulamasında aşağıdaki hizmet adımları yer almaktadır:

 1. Değerlendirme Merkezi Uygulaması Amacın Belirlenmesi
 2. İş Analizi
 3. Değerlendirme Alanları ve Yetkinlik Setleri
 4. Değerlendirme Araçlarının Seçimi ve Tasarımı
 5. Her Yetkinlik İçin Başarı Kriterlerinin Belirlenmesi
 6. Uygulama
 7. Değerlendirme ve Raporlama

PDR-HR Değerlendirme Merkezi ile Sunduğumuz Ek Faydalar:

 • Karakter özellikleri değil, etkin iş performansına doğrudan bağlı iş odaklı davranışları ölçümlüyoruz.
 • Yazılı testler ve mülakatlar gibi geleneksel metotlar yerine daha geniş bir bilgi, beceri ve yeterliliği ölçüyoruz.
 • Standart şartlar sunarak, her adayın eşit deneyimler yaşamasını sağlıyoruz.
 • Yapılandırılmış araçlarımız ve eğitimli, profesyonel danışmanlarımız ile daha doğru ve güvenilir değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz.