Neden bazı şirketler yüzlerce yıl var olabiliyorken, diğerleri kısa sürede yok oluyor? Uzun süre hayatta kalabilen şirketlerin sahip olup da diğerlerinde eksik kalan ortak özellikler neler olabilir?

 • Kontrol edemeyecekleri bir dünyada var olduklarının farkındalar ve başarılı olabilmek için değişmeleri gerektiğini
 • Farklı kültürel geçmişe sahip bireyleri bir araya getirerek, çalışanların birbirlerinden faydalanmasını, öğrenmesini ve bilginin paylaşılmasını teşvik ediyorlar
 • Önceliklerinin ‘insan’ olduğunun bilincindeler ve çalışan gelişimini önemsiyorlar
 • Güçlü bir kurumsal kimlikleri, çalışanları ‘biz kimiz’ farkındalığına sahipler ve ortak değerleri biliyorlar
 • Onlar için, insan sermayesinin optimizasyonu finansal sermayenin optimizasyonundan daha önemli
 • İş süreçlerini, aidiyet yaratabilmek, ortak değerleri tanımlamak, doğru bireyleri işe almak ve geliştirmek için kullanıyorlar
 • Karşılıklı güveni vurgulayarak çalışan bağlılığı yaratıyorlar

Çalışan bağlılığı çalışan memnuniyetinden öte bir konudur. Müşteri memnuniyetini oluşturan ücret, yan haklar gibi araçlar ile işe alım ve tutundurma alanlarında fayda sağlayabilirler; ancak çalışanların yapabileceklerinin en iyisini ortaya koymalarında onları motive etmezler. Bağlılık ancak çalışanların yaptıkları işte bir anlam, otonomi, büyüme, gelişme fırsatı bulduğunda gerçekleşir.

Bütün bunlar ancak çalışanların ön plana konulduğu bir kurum kültürü içinde mümkün olabilir ve işte o zaman, “Çalışan Bağımlılığı, Katılımcı Yönetim, Müşteri Bağımlılığı ve Sadakati” gibi bugün pek çok şirketin peşinde olduğu kavramlar uygulamaya konulabilir.

Her on yılda bir karakteri, çalışma şekli ve hayattan beklentileri son derece farklı kuşakların hâkim olduğu çalışma hayatında, bu çalışanların yüksek performans gösterenleri elinde tutabilme ve onların şirkete olan bağlılığını sağlamak belki de bugünün şirketleri için en önemli sorunlardan biri. Her yıl yayınlanan yeni raporlar bu sorunların şirketlerde giderek çok daha kritik bir hale geldiğini gösterse bile şirketler yukarıda belirtilen davranış şekillerinin hâkim olduğu kültür içinde sıkışmış durumdalar.

Bugün geldiğimiz aşamada rekabetçi unsurun ve sürdürülebilirliğin en önemli gereği olan ve çalışan herkesin şirket stratejilerini benimseyerek içinde olmaktan memnun oldukları bir çalışma ortamı yaratma sürecini birlikte planlıyor ve Markalaşmış Kurum Kültürünü yaratmanızda yardımcı oluyoruz.

PDR International, “Kurum Kültürü” olarak da tanımladığı Markalaşmış Kurum Kültürü çalışmaları ile aşağıdaki hedeflere ulaşmanızı sağlar:

 • Yönetimin çalışanlara değer verdiğinin çalışanlarca algılanması
 • Çalışanlarda özgüven ve özdeğerin artması ve yüksek motivasyonun sağlanması
 • Çalışanlarda gurur ve başarı duygusunun artışı
 • Çalışanlarda şirketine ve çalışma arkadaşlarına karşı olumlu bakış açısının oluşturulması
 • Her kademedeki çalışanın değişimi olumlu yönde karşılayarak, bu değişimde sorumluluğu bizzat üstlenmesini sağlayan bir bakış açısının tüm şirkette hâkimiyetinin sağlanması
 • Herkesin elinden gelenin en iyisini yaparak, sorumluluk, inisiyatif kullanmaları konusunda teşvik edilmesi ve şirkete olan bağlılıklarının arttırılması
 • Departman içi ve departmanlar arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve iç hizmet kalitesinin müşteriye de yansıyacak şekilde yükseltilmesi
 • Şirket içinde ast - üst ve çalışanlar seviyesinde iletişim kanallarının açılması
 • Şirket içinde ortak bir dil ve hedef birliği yaratılarak yepyeni bir kurum kültürünün yaratılması
 • Takım içi ve takımlar arasında Takım Olma duygusunun arttırılması
 • Katılımcı yönetim yaklaşımın, yaratıcılığın ve kurumsal girişimciliğin önünün açılması