Akademi Projesi

Müşterimiz, Türkiye Çimento Endüstrisi'nin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 5 fabrikada, satışlarını 6 coğrafi bölgede sürdüren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın ve lider bir topluluk olma vizyonu ile çalışmalarını devam ettiren bir kuruluştur. Kuruluş, 2011 sonuçlarına göre 7 şirketi ile 2010 yılına göre Satış Gelirinde %11, Net Kârda %4, Esas Faaliyet Kârında %34 artış sağlamıştır.

Müşterimiz, 9 şirketinde çalışan tüm uzman, şef ve müdürlerin yetkinliklerini arttırmayı, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmayı hedeflemiş ve bu vizyonu ile sistemsel, ölçülebilir ve takip edilen bir hareket planı hazırlamayı amaçlamıştır. Projenin tüm grup şirketleri için bir Kurum Kültürü haline gelmesi ana amaç olarak belirlenmiştir. Tüm şirketlerde bu projenin ekipler tarafından sahiplenmesi, bireylerin sorumluluk üstlenmeleri, inisiyatif kullanmaları ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmaları hedeflenmiştir. İlk olarak tüm yönetim kademesine ve takiben tüm çalışanlara yönelik yalın organizasyon modelinde "Yalın Yönetimde Güvenli İletişim" programı gerçekleştirilmiş, Markalaşmış Kurum Kültürünün oluşturulması sonrasında, yönetici ve çalışanların yetkinliklerine göre gelişim alanları belirlenmiş ve 3 yıllık Akademi planı oluşturulmuştur. Proje sadece sınıf içi eğitimler ile değil, aynı zamanda e-learning, yaşayarak öğrenme programları ve simülasyonlar ile de desteklenmiştir.

Proje Bilgisi

  • Her bir katılımcı için her eğitim öncesinde farkındalıkları ölçmek adına ön-test uygulaması gerçekleştirildi.
  • Bu testlerin sonucunda planlanan eğitim programlarının her biri analizlerin sonuçlarına ve gelişmesi gereken alanlara odaklandı.
  • 862 kişi için özel olarak hazırlanan 10 farklı program Akademi modeli kapsamında planlanarak sistemsel ve bütünsel bir bakış açısıyla gerçekleştirildi.
  • Her bir yetkinlik ile ilgili program içersinde uygulanacak senaryolar kurum kültürüne özel tasarlandı.
  • Projede yer alan eğitimler birbirini takip eden, yetkinlik gelişimini geliştiren bir modele göre dizayn edildi.
  • Her eğitim sonrasında kişilerin gelişimlerini ve farkındalıklarını ölçen son-test uygulaması gerçekleştirildi.
  • Tüm katılımcıların programlarda geliştirmesi istenen yetkinliklerini arttırmaya yönelik belirledikleri hedefler doğrultusunda Aksiyon Planları hazırlandı.
  • Katılımcıların hazırladıkları projeler videoya çekilerek kurumsal platformda yayınlandı.