Liderlik Projesi

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin iştiraki olarak Enerji sektöründe hizmet vermekte olan şirket; doğal gaz dağıtımı, elektrik ticareti, doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet göstermektedir.

Türkiye'nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak 11 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip ve yaklaşık 1.200.000 BBS aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerindendir ve tüm Türkiye’de serbest tüketicilere elektrik hizmeti vermektedir.

En üst kademedeki yöneticiden sahaya kadar olan tüm çalışanlar kurumun güçlü markasının arka planında önemli roller alarak; markalaştırdıkları organizasyonel kültürleri ve kurum stratejileri ile de sektörlerinde markalaşmıştır.

Proje Bilgisi

 • 75 kişilik saha satış ekibi ve 50 kişilik tekniker olarak görev yapan kişilerin, kurumun belirlediği kriterler doğrultusunda mevcut durumları ve gelişim alanları yapılan ölçümleme çalışmaları ile belirlendi.
 • Ölçümleme sonrasında verilecek olan eğitim başlıkları belirlendi ve projede görev yapacak eğitim danışmanları ile saha çalışmaları yapılarak eğitim içerikleri tasarlandı.
 • Ölçümleme ve saha çalışmaları neticesinde nihai içerikler kurumua özel tasarlandı ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde projenin ilk etap eğitimlerine başlandı.
 • Saha Satış ve Tekniker eğitimlerine paralel olarak, bağlı oldukları Yöneticiler için de “Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek” eğitimleri planlandı.
 • Yönetim ve Liderlik eğitimlerine başlamadan önce Yöneticilere mevcut durum analizleri yapılarak yönetici yetkinliklerinin ne kadarının tutum ve davranışa döndürüldüğü saptandı.
 • Yöneticiler ile bire bir yapılan görüşmelerde eğitimden beklentiler alınarak focus grup çalışması yapıldı ve mevcut beklentiler derinleştirildi.
 • Toplanan veriler neticesinde de içerikler dizayn edildi ve kurumdan alınan onay doğrultusunda kullanıldı.
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansının da özet olarak paylaşıldığı eğitim raporları hazırlandı.

Liderlik Gelişimi  eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=leadership-development linkini tıklayınız.


Kurumsal Eğitimler Projesi

Türkiye’de her geçen gün gelişerek büyüyen elektrik dağıtım ve perakende satış sektörünün yeni, dinamik ve tecrübeli oyuncularından biri olan kurum, Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından ve Avrupa’nın lider enerji şirketlerinden biri ile oluşturduğu ortak girişim şirketidir.

Türkiye de enerji piyasasının yeniden yapılandırılması ve elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme sürecinde, ilk özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinden birini devir almış; dağıtım ve perakende satış faaliyetinin ilklerini gerçekleştirerek, enerji sektöründe kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini hedefleyerek grup şirketleri ile hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Önceleri sadece Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de faaliyet gösteren kurum; 2013 yılı itibariyle Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine hizmet verme hedefiyle çalışma alanını genişletmiştir.

En üst kademedeki yöneticiden sahaya kadar olan tüm çalışanlar kurumun güçlü markasının arka planında önemli roller alarak; markalaştırdıkları organizasyonel kültürleri ve kurum stratejileri ile de sektörlerinde markalaşmıştır.

Proje Bilgisi

 • Kurum içinde yer alan akademik yapılanma çatısı altında en üst düzeyden, en alt kademeye kadar tüm eğitim ihtiyaçları belirlendi.
 • Yöneticiler ile bire bir yapılan görüşmelerde eğitimden beklentiler alınarak focus grup çalışması yapıldı ve mevcut beklentiler derinleştirildi.
 • Belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim başlıkları seçildi ve projede görev yapacak eğitim danışmanları ile saha çalışmaları yapılarak eğitim içerikleri tasarlandı.
 • Saha çalışmaları neticesinde nihai içerikler kuruma özel tasarlandı ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde projenin ilk etap eğitimlerine başlandı.
 • Üst düzey Yöneticiler için de, koçluk enstrümanlarının ağırlıklı kullanıldığı “Etkin insan Yönetimi” eğitimleri planlandı.
 • Sahada çalışan tekniker/ teknisyenler için, “Problem Çözme Karar Verme Becerileri”, “Çatışma Yönetimi Becerileri”, “Güvenli Davranış” eğitimleri verildi.
 • Müşteri ile birebir temasta olan “Müşteri İlişkileri Uzmanları” için “Müşteri Odaklı Hizmet Yaklaşımı”eğitimleri verildi.
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansının da özet olarak paylaşıldığı eğitim raporları hazırlandı.

Performans Gelişimi eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=performance-development linkini tıklayınız. 


Kurum Kültürü Projesi

Müşterimiz Ege bölgesinin en büyük enerji üreticilerinden biri, 3 ayrı işletmesinde bölgenin elektriğini üretiyor ve istihdama katkı sağlıyor.

İşbirliğimiz 2017’de başladı ve 2018 yılında devam etti. Proje yöneticilerden mavi yakalı operatörlere kadar geniş bir grubun eğitimlerini kapsadı ve bir kurum kültürü projesi olarak yapılandırıldı.

Amacımız; üst düzey liderlerde koçluk ve geribildirim kültürünü desteklemek, orta kademe yöneticilerde operasyonu yönetirken çıkabilecek problem çözme ve karar verme yetkinliklerini geliştirmek ve operatörlerde de iş birliği, etkileşim ve takım çalışması kavramlarını hayata geçirmek için özel tasarım programlar hazırladık ve gerçekleştirdik. Adanmış bir danışmanlar grubu ile hazırladığımız programların mesajlarını kurum kültürünün bileşenlerini hatırlatacak ve kuvvetlendirecek mesajlar ve uygulamalar ile zenginleştirerek sunduğumuz projemize 23 grup ve yaklaşık 300 katılımcı in; katılımcı ve yönetici yorumları ile başarıyla hayata geçirilmesinden duyulan mutluluğu paylaştık.

Markalaşmış Kurum Kültürü eğitimlerimiz için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=branded-corporate-culture linkini tıklayınız. 


İç Eğitmen Yetiştirme Programı Projesi

Doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt olması nedeniyle Türkiye’de doğalgaz kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bu noktadan yola çıkarak kurulan firma doğalgaz sektöründe hizmet sunabilmek amacıyla başladı. Firma, 21 bölgede, 31 ilde, 27 il merkezinde, 175 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım ve perakende satış faaliyetlerine devam etmektedir.

Projenin amacı, hizmetlerinin yaygınlaşması sebebiyle bölgelerde eğitim verecek iç eğitmenlerin yetiştirilmek ve eğitmen potansiyeli olan kişilerin bu potansiyellerini performansa dönüştürmektir.

Proje Bilgisi

 • Katılımcı profili firma tarafından iç eğitmen olarak belirlenen farklı departmanlardan yöneticiler ve kendi alanlarında uzmanlığa sahip olan çalışanlar
 • Yöneticilerin ve kendi alanında uzmanlığı olan çalışanları eğitim verecekleri alanlarda beklentileri İnsan Kaynakları Yöneticileri tarafından alındı.
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerle görüşme yapılarak ihtiyaç analiz çalışması yapıldı
 • Eğitimde yapılan sunumlardan 2 tanesi kendi sunumları üzerinden değerlendirildi böylece temel aktarım noktaları belirlendi
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerin ilk eğitimleri danışmanlarımız tarafından izlenerek geri bildirimler birebir kendileriyle paylaşıldı.

Performans Gelişimi eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=performance-development linkini tıklayınız.