Kurum Atmosfer Taraması Anketi

Kurum Atmosfer Taraması Anketi, kurumun iletişim ve ilişkiler kültürünü ölçmeye yarayan bir testtir. Katılımcıların aynı konularda görüşlerini alacak şekilde tasarlanmıştır. Düzeyler arasında ortak ve farklı noktaları çıkarır ve kurumun içinde bulunduğu durumun net resmini yansıtır. 

Kurum Atmosfer Taraması Anketi Neyi Ölçümler?

Kurum Atmosfer Taraması Anketi çalışanlara, orta düzey yöneticilere ve üst düzey yöneticilere uygulanan farklı üç anketten oluşmaktadır. Her bir ankette 29 soru yer alır. Soruların cevapları için uygulamacılardan “evet” veya “hayır” cevabını vermesi istenmektedir. Atmosfer Taraması, gelişimin gözlenmesi amacı ile kurum içinde düzenli aralıklar ile uygulanabilmektedir. Yapılan anketlerin değerlendirme sonuçları;

  1. Kuruma Bakış ve Genel Değerlendirme
  2. Değişim Talepleri ve Değişime Yönelik Tavır
  3. Kurum İçi Görev Dağılımı, İletişim, Eşgüdüm ve Karşılıklı Destek
  4. Ast – Üst İlişkileri
  5. İnsani İlişkiler
  6. Yaşama ve İnsanlara Bakış

başlıkları altında toplanmaktadır.

Anketten elde edilen bulgular,  kişiden ve diğer paydaşlardan sağlanan cevaplara dayanır ve kurumun genel resmini yansıtmaktadır.

Katılımcı İçin Yarattığı Değer:                    

Bireyler, Kurum Atmosfer Taraması Anketi ile kurum hakkındaki algı ve fikirlerini paylaşma fırsatı bulacaklardır.

Takımlar Ve Kurumlar İçin Yarattığı Değer:

Kurum Atmosfer Taraması Anketi aynı zamanda kurumun farklı kademelerde çalışanları tarafından nasıl algılandığı konusunda bir resim çekmek için de son derece anlamlı ve uygulaması kolay bir ölçüm aracıdır.

Nasıl Yapılır?

Kurum Atmosfer Taraması Anketi raporu çalışanların, orta kademe yöneticilerin ve üst düzey yöneticilerin insani ilişkilere, kuruma, yaşama ve değişime yönelik tavırlarını gösterebilmeleri için hazırlanmış ve kolaylıkla yorumlanabilmesi için birleştirilmiş sonuçları içerir. Bu değerlendirmeye katılımcı olabilmek için, belirlenmiş kişilere özel mektup ve anket e-posta ile gönderilir. Cevapların PDR proje yöneticisi ile paylaşılması istenir.

Ne Zaman Yapılır?

Kurum Atmosfer Taraması Anketi, kurum kültürünü şekillendirme ve geliştirmeye destek olan ve periyodik aralıklarla tekrarlanabilen, uygulaması ve yorumlanması kolay bir ölçümleme aracıdır.

  • Her bir bireyin anketi tamamlaması için 15 dakika ayrılması önerilir.
  • Ücretlendirme:  İstek üzerine verilir.