Her işin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli bir yetkinlik seti vardır. Yetkinlikler bir kişinin sadece yapabildiklerini değil, ne yönde gelişebileceğini de kapsarlar.

Yetkinlikler ve davranış göstergeleri uygun beceri ve davranışların ortaya konmasına kolaylık sağlarlar. 

Yetkinlikler aynı zamanda motivasyon, kişisel farkındalık, yüksek performans gösterme isteğini de kapsarlar. 

Yetkinlikler, gözlemlenebilen, ölçümlenebilen, bireysel ve organizasyonun performansı için kritik davranış setleridir. 

Yetkinlikler aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 

  • Yetkinliklerin belirlenmesi birkaç adımdan oluşan bir süreçtir. 
  • Yetkinliklerin İnsan Kaynakları Yönetiminin önemli bir parçası haline gelmesi ile İnsan Kaynakları uzmanları için üstün performansa götüren faktörlerin tanımlanması ve organizasyona anlatılması daha kolaylaştı. Çalışanlar kendi rolleri ve kendilerinden beklenen performansı daha net anlayarak, kişisel öğrenme ve gelişimlerini planlama konusunda bilinç kazandılar.