Şirketlerin stratejik iş ortağı olarak konumlandırılan kurumsal akademiler, kültürel dönüşümün önemli aktörlerinden birisi olarak rol alıyor. Kurumsal akademilerin şirketin stratejilerini destekleyen bir yapıda tasarlanması ve bu yapının sürdürülebilir şekilde uygulamaya konulması, akademilerin iş sonuçların yansımasının ölçümlenmesi açısından kritik öneme sahip.

Bizler bu anlayışla yola çıkarak şirketlerin kurumsal akademilerinin kurulması, sürdürülebilir bir şekilde uygulamaya geçirilmesi ve mevcut akademilerin iyileştirilmesinde uçtan uca danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda şirketin ihtiyacına göre nokta atışı modüler çözümler de üretebiliyoruz.

PDR International olarak, şirket eğitim departmanları ve kurumsal akademilere kaynak optimizasyonu konusunda farklı ve sonuçları ölçümlenebilen danışmanlık hizmetleri veriyoruz:

  • Giderek artan rekabet ortamında şirketler bir yandan gelirlerini artırmaya yönelik aksiyonlar alırken bir yandan da kaynaklarını verimli kullanmanın çarelerini arayarak, karlılıklarını sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyorlar.
  • Şirketlerin en önemli sermayeleri olan insan kaynağına yatırımın önemli bir kanalı olan kurumsal akademiler ve eğitim departmanları da bu süreçte kaynak verimliliğinin en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.
  • Kurumsal akademi veya eğitim departmanlarından hem en iyi eğitim ve gelişim uygulamaları yapmaları beklenirken hem de kaynaklarını optimum kullanmaları bekleniyor.