Kurum Enerjisi Anketi

Kurum Enerjisi Anketi 3 özgün araç içermektedir. Kişisel Enerjisi, Departman Enerjisi ve Kurum Enerjisi. Anket, bütün enerjinizi kendinizin ve kurumun yararı için olumlu yönde harekete geçirip geçirmediğinizi ölçmeye ve gelişim alanlarını ortaya çıkarmaya yarar.

Kurum Enerjisi Anketi Neyi Ölçer?

Kişisel ve Departman düzeyinde 11, Kurum düzeyinde 14 farklı alanı ölçen sorulardan oluşmaktadır. Bu alanlar şu başlıkları kapsamaktadır:

 • Sahiplenme
 • Kişisel Kalite
 • Enerji
 • Sorumluluk
 • Yönetim Sistemleri
 • Öğrenen Kurum
 • Bağlılık
 • Esneklik
 • Mesleki Gelişim
 • İnisiyatif
 • Uygulama
 • Biz Kültürü
 • Kişisel Verimlilik
 • Kişisel İlişkiler

Her bir alanda kurumdaki tutum ve davranışlara ilişkin olumlu ifadeler yer almaktadır. Bu olumlu ifadeleri kişi kendi tutum ve davranışları açısından 5’li skala üzerinden değerlendirir. Verilen cevaplara göre birey, takım ve kurum açısından güçlü ve gelişime açık alanlar ortaya çıkartılır.

Bu kişisel bir raporlamadır ve elde edilen bulgular,  kişiden sağlanan cevaplara dayanır.

Katılımcı için Yarattığı Değer:

Kişi, Kurum Enerjisi Anketi ile gelişim potansiyelini ortaya çıkarır. Gelişim alanlarını fark edip gelişimine katkı sağlayacak kişisel eylem planlarını anketten elde ettiği sonuçlar doğrultusunda hazırlar.

Takımlar ve Kurumlar için Yarattığı Değer:

Kurum Enerjisi Anketi ile her çalışan ve yönetici kendi kurumları içindeki tutum ve davranışlarını sürdürebilmek için gerekli alanları belirler. Bu sayede Kurumsal Yatırım yapılacak alanlar için şirketiniz adına öncelikli noktalar ortaya çıkartılmış olunacaktır.

Nasıl Yapılır?

Bu değerlendirme, değerlendirilen birey için bir online anket olarak yapılmaktadır. Sonuçlar kişinin cevaplarına göre raporlanmaktadır. Bu değerlendirmeye katılımcı olabilmek için, belirlenmiş kişilere özel bir kullanıcı ve şifre bilgisi e-posta aracılıyla gönderilmektedir. PDR proje yöneticisi araçların uygulanmasını kolaylaştıracak ayrıntıların sağlanmasına yardımcı olur.

Ne Zaman Yapılır?

Markalaşmış Kurum Kültürü alanındaki tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmaktadır. Proje öncesi yapılması ve proje sonunda tekrarlanması önerilmektedir.

 • Her bir bireyin anketi tamamlaması için 30 dakika ayrılması önerilir.
 • Ücretlendirme:  İstek üzerine verilir.