Çalışan ve Organizasyon İlişkisi

Organizasyon, bireylerin ortak bir amaç için bir araya gelerek, uyum içinde çalıştıkları bir düzendir. Çalışanlar bir organizasyonun kalbidir; kar etmesine, kazanç sağlamasına katkı sağlarlar. Çalışanların işlerini ciddiye almadıkları organizasyonlar, başarılı olamazlar.

Çalışan Tutundurma, bireylerin, organizasyonda uzun süre kalmasını sağlayan çeşitli strateji ve uygulamalardır. Her organizasyon yeni bir çalışanı uyumlandırmak ve geliştirmek için zaman ve para harcar. Eğitimini tamamlamış bir çalışanın ayrılması şirket için büyük bir kayıptır.  Çalışan Tutundurma çalışmaları, çeşitli önlemler alarak, bireylerin organizasyon içinde maksimum süre kalmasını sağlamaya çalışır. 

Çalışanlar neden ayrılırlar? 

Bilinen gerçek, çoğu çalışanın şirketlerinden hayal kırıklıkları, üstleri veya çalışma arkadaşları ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle ayrıldıklarıdır. Bazı durumlarda, düşük ücret, ilerleme fırsatı olmaması ve düşük motivasyon nedeniyle, çalışanlar yeni alternatifler aramaya yönelirler.  Şirket için önemli katkıları olan, başarılı çalışanların şirkette tutundurulmaları öncelikle yönetimin sorumluluğudur. Çalışanların üstlendikleri rol ve sorumluluklarda öğrenmeye ve gelişmeye devam etmeleri ile iş tatmininin sağlanması departman yöneticilerinin sorumluluğudur. 

Sisteme uyan ve işi anlayan bir çalışan bulmak kolay değildir. Yeni bir çalışanı işe almak,  eğitmek ve yeni rolüne hazırlamak, ciddi bir maliyet gerektirir, dolayısıyla bizimle kalmasını sağlamak için her türlü çaba sarf edilmelidir. Yönetimler asıl memnuniyetsizlik sebebini araştırmalı ve çözmeye çalışmalıdır. Şirkette belli bir süre kalan çalışanlar, şirket prosedürleri, kuralları, süreçleri ve iş yapış şeklini bilirler, organizasyona daha güçlü bir katkıları olur. 

PDR-HR olarak, uyguladığımız Çalışan Tutundurma Yöntemleri ile çalışanlarınızın sık iş değiştirmelerini önlemek amacıyla, onların işlerinden keyif alarak, motive çalışmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.