Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Çalışan Memnuniyeti Araştırması, tüm personele uygulanan, çalışanların belirli konulardaki memnuniyetlerinin, memnuniyetsizliklerinin ve önerilerinin ölçümlendiği araştırmalardır.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması kapsamında kullanılacak olan soru formu, firmanın kendi dinamikleri, süreçleri ve çalışma modeli belirlenerek özel çalışma sonrasında hazırlanmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması kapsamında çalışanların kuruma bakış açıları, farkındalık veya beklentilerinin belli bir noktaya kadar ölçümlenmesi mümkün olabilir.

Çalışan Memnuniyeti anketlerinde; çalışan bağlılığı ve eğitim beklentilerinin de ölçülmesi formun planlama aşamasında konuşularak dâhil edilebilir.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması Konu Başlıkları:

Konu başlıkları firmaların yapısına göre değişkenlik göstermektedir.

 • İç İletişim
 • Bağlı Bulunan Yönetici
 • Sağlık ve Güvenlik Koşulları
 • Takdir ve İş Değerlendirme
 • İş Tatmini
 • Aidiyet ve Gurur Duyma
 • Yönetim Anlayışı/Yaklaşımı
 • Ücret Politikaları
 • Değişim Yönetimi
 • İstihdam
 • Müşterilere Verilen Hizmet
 • Firmanın Eğitim Politikası Kariyer / İş Güvencesi
 • Çevre Politikası
 • Çalışma Ortamı ve Sosyal Haklar

Katılımcı İçin Yarattığı Değer:                    

Çalışanların kendilerini özel hissetmeleri amaçlanır. Sonuçlar kişi bazlı değerlendirilmeyeceği için çalışanlar açısından yorumlarını rahatça paylaşacağı bir ortam sağlanır. Sonuçlara yönelik aksiyonlar alındıkça çalışan bağlılığı artacaktır.

Kurumlar İçin Yarattığı Değer:                    

İç müşteri olarak görülmesi gereken çalışanların belirttiği tüm konular detaylı olarak değerlendirilmektedir. Sonuçlar, departman, ünvan, lokasyon, cinsiyet, çalışma yılı vb. kırılımlarla güçlü ve iyileştirilmesi gereken alanlar net olarak belirtilerek paylaşılmaktadır. Araştırma raporu firmanın talebine ve ihtiyacına en uygun formatta hazırlanmaktadır

Nasıl Yapılır?

Çalışan Memnuniyeti Araştırması, çok farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ağırlıklı olarak «Dağıt – Topla» veya «Online Anket» yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırmaların tüm personelin bireysel e-posta adresi olması durumunda «Online Anket» tekniğiyle gerçekleştirilmesi, aksi takdirde «Dağıt-Topla» yöntemi ile yapılması önerilmektedir.

Ne Zaman Yapılır?

Çalışan Memnuniyet Araştırması, yıl içerisinde bir kez gerçekleştirilmesi önerilir. Araştırmanın her yıl tekrarlanarak, süreç takibinin yapılması, alınan kararların, yeni uygulamaların etkisini ölçmek ve geçmiş verileri karşılaştırmalı olarak inceleyebilmek açısından büyük önem taşımaktadır.

 • Yılda bir kez tüm çalışanlar için gerçekleştirilmesi önerilir.
 • Ücretlendirme:  İstek üzerine verilir.