1- İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Günümüz iş dünyasında, kurumların sürdürülebilir başarı için kurumsal bir yapıda yönetilmeleri bir başka deyişle, kritik bir yönetici olmadığında veya değiştiğinde, hiçbir aksama yaşanmadan süreçlerin devam edebilmesi kritik bir başarı faktörü haline geldi. Özellikle hızlı büyüyen şirketlerin, sağlıklı büyümeye devam edebilmesi ve karlılığını sürdürebilmesi için kurumsallaşma süreçlerini öncelikli hale getirmeleri bekleniyor.

İnsan Kaynakları bu süreçte şirketin strateji ve değerlerinin oluşturulması, organizasyon yapısı ve sistemlerin bu stratejileri hayata geçirecek şekilde yapılandırılmasında kritik öneme sahip. PDR İnsan Kaynakları olarak iş ortaklarımıza yeniden yapılanma süreçlerinde 30 yıla yakın deneyimimiz ve verdiğimiz güvenle danışmanlık yapıyor, uçtan uca, entegre ve butik  çözümler sunuyoruz.

Danışmanlık Yaklaşımımız:

2- Kurumsal Akademiler

Şirketlerin stratejik iş ortağı olarak konumlandırılan kurumsal akademiler, kültürel dönüşümün önemli aktörlerinden birisi olarak rol alıyor. Kurumsal akademilerin şirketin stratejilerini destekleyen bir yapıda tasarlanması ve bu yapının sürdürülebilir şekilde uygulamaya konulması, akademilerin iş sonuçların yansımasının ölçümlenmesi açısından kritik öneme sahip.

Bizler bu anlayışla yola çıkarak şirketlerin kurumsal akademilerinin kurulması, sürdürülebilir bir şekilde uygulamaya geçirilmesi ve mevcut akademilerin iyileştirilmesinde uçtan uca danışmanlık hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda şirketin ihtiyacına göre nokta atışı modüler çözümler de üretebiliyoruz.

PDR International olarak, şirket eğitim departmanları ve kurumsal akademilere kaynak optimizasyonu konusunda farklı ve sonuçları ölçümlenebilen danışmanlık hizmetleri veriyoruz:

  • Giderek artan rekabet ortamında şirketler bir yandan gelirlerini artırmaya yönelik aksiyonlar alırken bir yandan da kaynaklarını verimli kullanmanın çarelerini arayarak, karlılıklarını sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyorlar.
  • Şirketlerin en önemli sermayeleri olan insan kaynağına yatırımın önemli bir kanalı olan kurumsal akademiler ve eğitim departmanları da bu süreçte kaynak verimliliğinin en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.
  • Kurumsal akademi veya eğitim departmanlarından hem en iyi eğitim ve gelişim uygulamaları yapmaları beklenirken hem de kaynaklarını optimum kullanmaları bekleniyor.

 

3-Yetenek Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu’nun Ocak 2016 tarihinde,  “Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution” (Mesleklerin Geleceği: Dördüncü Sanayi Devrimi için İstihdam, Yetenekler ve İşgücü Stratejisi) adlı raporuna göre; iş ortamları, gelişen teknolojiler ve uzaktan kumanda (remote) yöntemlerinin ve telekonferans metodunun gelişmesi sayesinde artık çok daha esnek hale gelecek ve işler farklı yerlerden de yürütülebilecektir.

Şirketler insan gücü açısından esnek bir yapıda çalışmayı tercih ederken, dijitalleşme ve teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte ihtiyaç duyulan işgücü profili de hızla değişmektedir. Rapora göre, bugün öne çıkan yetkinliklerin 35’i 2020 ve sonrasında yerini başka yetkinliklere bırakacak.

Mesleklerin Geleceği Raporu’nda belirtilen pek çok dinamiğin etkilerini  günümüzde güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bazılarını ise günlük yaşamımızda çok yakında görmeye başlayacağız. Kurumların sürdürülebilir bir karlılık için yapması gereken şey; mevcut insan sermayesinde ne seviyede olduğunu görmek; bir an önce bu yetkinliklerde en iyi seviyeye gelmek için gereken yatırımı planlamak ve hayata geçirmektedir.

Şirketlerin rakiplerine göre taklit edilemeyen tek varlığı İNSAN’dır. Bu açıdan bakıldığında Yetenek Yönetimi; şirketlerin rekabet avantajı yaratabilmek için yetenekli çalışanları çekebilme, kazanma, geliştirme ve tutundurma gücüdür. Bir başka deyişle; kurumun geleceği için işgücünün hazır olmasıdır.