Günümüz iş dünyasında, kurumların sürdürülebilir başarı için kurumsal bir yapıda yönetilmeleri bir başka deyişle, kritik bir yönetici olmadığında veya değiştiğinde, hiçbir aksama yaşanmadan süreçlerin devam edebilmesi kritik bir başarı faktörü haline geldi. Özellikle hızlı büyüyen şirketlerin, sağlıklı büyümeye devam edebilmesi ve karlılığını sürdürebilmesi için kurumsallaşma süreçlerini öncelikli hale getirmeleri bekleniyor.

İnsan Kaynakları bu süreçte şirketin strateji ve değerlerinin oluşturulması, organizasyon yapısı ve sistemlerin bu stratejileri hayata geçirecek şekilde yapılandırılmasında kritik öneme sahip. PDR İnsan Kaynakları olarak iş ortaklarımıza yeniden yapılanma süreçlerinde 30 yıla yakın deneyimimiz ve verdiğimiz güvenle danışmanlık yapıyor, uçtan uca, entegre ve butik  çözümler sunuyoruz.

Danışmanlık Yaklaşımımız: