“Benim şirketimin değeri, her akşam şirketin dışına çıkar”

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yüksek motivasyon ile çalışmalarını sağlayan sistematik ve planlı bir yönetim tarzıdır. PDR-İKY Planı, uzun vadeli bir bakış açısı ile, organizasyonlarda olması gerekli sistem, yöntem ve araçların departman bazında dokümantasyonudur. PDR-İKY Planı'nın amacı, misyon ve hedeflerin sistematik olarak yapılandırılarak planlanması, gerçekleştirilmesi ve takibidir. 

PDR-İKY Planının istenilen sonuçları verebilmesi için aşağıda sıralanan kritik başarı faktörleri dikkate alınmalıdır:

  • Üst yönetimin, insan kaynağının şirket hedeflerine ulaşılmasında kilit faktör olduğuna duyduğu inanç.
  • İKY programları ile şirketin misyon ve hedefleri arasında net ve stratejik bir bağ kurulması.
  • Yöneticilerin İKY Planını sahiplenmeleri. 

PDR-İKY Planı geliştirmek, İK Yönetimi sorumluluğunun departmanlar, üst yönetim ve İK fonksiyonu tarafından paylaşıldığı bir yönetim anlayışını beraberinde getirecektir.