İş Sağlığı ve Güvenliği Kültüründe değişim uzun bir zamanda gerçekleşir. Bir kültür değişim programı ancak üst düzey yöneticilerin değişimi sahiplenmesi ve önderlik etmesi ile başarılı olabilir.

Kültürü hızla değiştirmeye kalkmak, dirençle karşılaşma riskini arttırır. Bir kültürün yönünü genellikle üst yönetim belirler ancak alt seviyelerde, atölye/ üretim alanındaki etkili, fikrine değer verilen kişilerin de etkisi unutulmamalıdır. Bu bireyler, iş güvenliği kültürünün geliştirilmesinde önemli rol oynarlar - hatta bu rolleri onlar için planlı bir şeklide siz de tanımlayabilirsiniz.

Pozitif bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü yaratmada en önemli unsurlardan biri ‘organizasyonel öğrenmedir’. Organizasyonel öğrenme, yaşanan ortak problemler çerçevesinde, çalışanların öğrenim ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik edildiği bir süreçtir. Yöneticiler ve astları arasında karşılıklı güvenin sağlanmış olması, güçlü bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün geliştirilmesi için büyük önem taşır. Bir diğer önemli faktör, her seviyeden yöneticinin, iş sağlığı ve güvenliğini bir yönetim sorumluluğu olarak kabul etmesidir.

PDR-HR olarak, Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nün oluşturulmasında yöneticiler ve çalışanlar için davranış değişikliğine yönelik çok özgün programlar yarattık. Bu programlar, Pozitif İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü konusunda bir farkındalık yaratmaktan öte bu kültürün kalıcı bir şekilde kurumsallaşması için HSEplus uygulamasının da ilk adımı niteliğindedir.