İnsanları Başarı ve Mükemmellik Ekseninde Birleştirmek

Hepimiz biliyoruz ki – biz dâhil – çalışanlar işlerinden değil liderlerinden ayrılırlar.

İnsanlara başarı ile liderlik etmek ve yönetmek daha önce gerekenlerden çok farklı bir beceri seti gerektiriyor bugün.

Değişimin sürekli olduğu bu dönemlerde yöneticiler sadece organizasyonu başarı ile yönetmekle değil, aynı zamanda yetkin liderler olarak uyumlu, birleştirici ve ilhamlandırıcı bir performans elde etmek konusunda da mükemmel olmak zorundalar.

Takımlardan oluşan bir organizasyonu sürdürülebilir başarı ile yönetmek entelektüel olduğu kadar duygusal bir meydan okumadır.

Büyük liderlik kendi kendine oluşmaz. Gerekli deneyimi ve yetkinlik setini edinmek ve sezgi geliştirmek gerekir. Liderliği, insanları daha önce olmadıkları yerlere götürmek’ olarak tanımlarız ve bu kolay iş değildir.

PDR International olarak; “daha az” ile “daha çok”a ulaşmak için liderlik temellerini geliştirmek konusunda uzmanlığa sahibiz. Sadece bu da değil. Bu bilgi birikimi ve güç sadece PDR International’dan gelmiyor, seneler içinde öğrendiklerimizi ile birleşerek daha da gelişiyor ve büyüyor. Senelere dayanan bilgi birikimimiz ve deneyimimizden yola çıkarak liderlik gelişimi konusunda geliştirdiğimiz metot, yaklaşımlarımız ve deneyimlerimiz ile ulaşılması güç bir yerdeyiz.

PDR International’ın Liderlik Gelişimi Portföyü; her seviyedeki liderlerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak size özel çözümleri sunar. Özgün bir çözüm; öğrenme etkililiğini geliştirir, öncesi, sırası ve sonrası süreçleri kapsar ve organizasyonunuzun ROİ’sini artırır.

Tüm çözümlerimiz aşağıdaki liderlik temellerine çözüm üretmek ve geliştirmek amacına hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır:

  • Liderlerinizi ve yöneticilerinizi takımlarını ve organizasyonlarını başarıya götürebilmeleri için gerekli sezgi ve yetkinliklerle donatırız
  • Liderlerinize ve yöneticilerinize; etkili liderlikte duyguların önemini anlamaları ve daha iyi takım ve organizasyon performansına ulaşmaları için yardımcı oluruz
  • Performans yönetimini hayata geçiririz, organizasyonun sürdürülebilir başarısı için takım üyelerinin verimlilik ve etkililiğini nasıl geliştireceklerini öğretiriz
  • Liderlerinizi ve yöneticilerinizi, kullanabilecekleri performans yönetimi araçları ile donatırız
  • Liderlerinizi ve yöneticilerinizi organizasyonel psikolojiyi ve değişimin dinamiklerini anlamaları ve değişimi başarı ile yönetebilmeleri için gerekli strateji ve pratik yaklaşımlar ile donatırız
  • Liderlerinize ve yöneticilerinize, olumlu atmosfer ve iş kültürü yaratmak ve kendi çalışanlarını performanslarından sorumlu tutmak konusunda gerekli becerileri kazandırırız
  • Liderlerinize ve yöneticilerinize, daha etkili çalışma alışkanlıkları edinmeleri için liderlik ve yönetimin tüm “soyut” ve “somut” konseptlerini öğretiriz
  • Liderlerinize ve yöneticilerinize daha etkili yönetim, kazanan performans anlayışı ve sürdürülebilir performans için rehberlik yaparız