Yeteneklerin İşe Alımı ve Geleceğin Liderleri Olarak Kalıcı Olabilmeleri

Şirketlerin başarısında insan kaynağı her şeydir! Yetenekli, kendini işine adamış, çalışanlar asıl fark yaratanlardır. İnsan kaynağımız olmadan yarınımız olamaz. İnsanlar yaratır. İnsanlar zorluklara cesaret ve yaratıcılıkla göğüs gererler. Bu nedenle bugün Türkiye’de, globalleşme, çok ve çeşitli ortaklık yapıları, teknolojik gelişmeler, ekonomik, politik ve sosyal istikrarsızlıklar nedeniyle daha güçlü yetenek ve liderlere eskisinden daha çok ihtiyacımız var. Şirketlerin odaklanmaları gereken önemli konular:

 • Liderler ve yeteneklerin işe alımları ve şirkette kalıcı olmaları,
 • Şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirecek güçlü liderlerin ve yetenek havuzlarının oluşturulması,
 • İşgücü ve liderlerin işe etki edebilmeleri için gerekli beceri ve yeterlilikte olmalarının sağlanması. 

Organizasyonunuzda doğru ve yeterli becerilere sahip çalışanlar yok ise, stratejileriniz hayata geçirilmesinde başarılı olma ihtimaliniz de düşük olacaktır. En zeki insanları, en iyi uzmanları işe aldınız. Peki, bu kişiler nasıl bir yönetici ya da lider olacaklar? Daha ileriyi hedefliyorsak bunu ancak yetenekli liderler ile başarabiliriz. Şirketlerin koçluk ve diğer kişisel gelişim uygulamaları yanında, doğru bir yetenek yönetimi stratejisine ihtiyaçları vardır. 

İnsan Kaynakları Yöneticilerinden sıklıkla şu yorumları duyuyoruz: 

 • “Başvuru çok, gerçek aday yok”.
 • “İşe aldık ama bizimle kalacak mı?”
 • “Biz hala çok hiyerarşik yönetiliyoruz; bundan hoşlanmıyorlar ve iş aramaya devam ediyorlar. Son yıllarda gençler kültürümüzü sevmedikleri için ayrıldılar. Gençleri çekmenin, hatta bizimle kalmalarını sağlamanın yeni yolları olmalı.“
 • Asıl soru gençleri nasıl çekeriz. Maaşlarımız belli (ve değişmeyecekler), demek ki onları heyecanlandıracak yeni şeyler bulmalıyız: iş güvencesi, çalışma ortamı ve sağlıklı yaşam, heyecan veren çalışma arkadaşları, vs.?”

Sektör ve şirket büyüklüğünden bağımsız olarak, bir organizasyon önümüzdeki beş yılda nerede olacağını bilmiyorsa, doğru becerilere sahip doğru kişileri, doğru zamanda ve doğru yerde olmaya nasıl hazırlayabilir; yeteneklerini daha üretken olmalarında destekleyecek doğru teknolojileri, sistem ve prosedürleri nasıl belirleyebilir? 

Liderlik ve Yetenek Gelişimi Temel bir Gerekliliktir. 

Şirketler, çoğunlukla istedikleri sonuç ve etkileri alamadıkları liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi programlarına her yıl milyonlarca Doları harcıyorlar. Bu programlar genellikle günlük iş ortamı gerçeğinin dışında, şirketin stratejik iş örneklerinden kopuk ve birbirinden bağımsız gerçekleştiriliyor. Lider ve yetenek gelişimi çabalarının çoğu başarısız olsa da, her seviyede liderliğe daha çok ihtiyaç olduğu gün geçtikçe daha da netlik kazanıyor. Ancak, Liderlik ve Yetenek Gelişimi'ni birbiri ile ilişkilendiren yaklaşımlarda, şirketin istikrarlı bir iş performansı yakalamasına yönelik bir faydadan bahsedilebilir. 

Bir organizasyonun hedeflerine ulaşması bir tek liderin başarısı olamaz. Karmaşık olaylar, teknolojiler ve insanlar, bugün bir kişinin global bir şirketi tek başına yönetebilmesini imkansızlaştırıyor. 

PDR-HR olarak, Liderliğin bu görevleri üstlenen bireylerle başladığını ama orada bitmediğini biliyoruz. Kaç tane liderin olduğu ve kaç niteliğe sahip oldukları organizasyonların başarısını tek başına belirleyemiyor. Atanmış veya her seviyede doğal olarak ortaya çıkmış tüm liderlerin katkısı, şirketleri bir bütün olarak, ortak hedeflerine doğru yönlendiriyor ve asıl farkı yaratıyor. 

PDR–HR olarak, Liderlik ve Yetenek Yönetiminin kurumsal yönetim anlayışınızın ayrılmaz bir parçası olması konusunda aşağıdaki kilit soruları cevaplayarak başlıyor ve sonuna kadar destek veriyoruz. 

We help and guide you in the following critical areas by answering the key questions included: 

Liderliğin tanımı ve yetenek önceliklerin belirlenmesi

 • Stratejilerinizi hayata geçirebilmek için kantitatif ve kalitatif yetenek ihtiyacınızı belirlediniz mi?
 • Doğru pozisyonlarda doğru kişiler var mı? Nerede boşluklar/ açıklar var?
 • Bu şirketi yönetebilmek için hangi becerilere ihtiyaç var? 

 

Liderlik ve yetenek programları: tasarım ve uygulama

 • Departmanlarınız ve çalışanlarınız için nasıl bir kişisel gelişim stratejisine ihtiyaç var?
 • Bu değişim sürecinde başarılı olabilmeleri için çalışanlarınızın becerilerini nasıl geliştirebilirsiniz?
 • Liderlerinizi bireysel ve bir yönetim ekibi olarak nasıl geliştirebilirsiniz? 

Yetenek Yönetimi beceri ve sistemlerinin geliştirilmesi

 • Yetenek yönetimi sistemleri stratejinizi nasıl destekleyebilir?
 • Vizyonunuzu destekleyecek etkili bir liderlik akademisi nasıl kurgulanmalı?
 • Yatırımın geri dönüşünü nasıl hesaplayacaksınız?