Yönetim Gelişimi Anketi

Liderlik kişisel kapasite ve önceliklerinin bir bütünüdür. Önceliklendirme kişilik ve motivasyonu ifade ederken, kapasite beceriler ile kişinin deneyimleri sayesinde kazandığı ve geliştirdiği liderlik yeteneklerini ifade etmektedir. Araştırmalar, yüksek performanslı bireylerin belirli liderlik yetkinliklerini sürekli bir şekilde sergilediklerine işaret etmektedir.

360° Liderlik Değerlendirmesi, günümüzün karmaşık iş dünyasında görev yapan yöneticilerin, sürdürülebilir büyümeyi güvence altına almak ve değer yaratarak değişime hazır kurum kültürünü devam ettirebilmeleri için kritik olarak kanıtlanmış liderlik davranışlarını kavramalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Yönetim Gelişimi Anketi (YGA) Neyi Ölçümler?

Bu 360° Değerlendirme raporu 5 ana grupta toplamda 20 yetkinlik alanını içerir:

1) Değişim Yönetimi

 • Esneklik/Uyum Sağlama
 • İnovasyon
 • İnisiyatif
 • Risk Alma

2) Kişilerarası Beceriler

 • Duyarlılık
 • İlişkiler
 • Sözel İletişim
 • Takım Çalışması

3) Liderlik

 • Diğerlerini Motive Etme
 • İnsanları Geliştirme
 • Otorite/Ağırlık
 • Zorlukları Yenme

4) Planlama ve Organize Etme

 • Analitik Düşünme
 • Kalite Odaklılık
 • Karar Verme
 • Planlama

5) Sonuçlara Yönlendirme

 • Başarıya Ulaşma
 • İş Bilinci
 • Müşteri Odaklılık
 • Öğrenme Yönelimi

Bu kişisel bir raporlamadır ve elde edilen bulgular,  kişiden ve diğer paydaşlardan sağlanan cevaplara dayanır.

Katılımcı için Yarattığı Değer:                    

Bireyler 360° değerlendirme geri bildirimlerini kendileri, liderlik becerileri ve gelişim alanları hakkında yararlı bir araç olarak değerlendirebilecektir. Değerlendirme, kendileri, yöneticisi, bağlı çalışanları ve takım arkadaşlarından alınan görüşleri ölçümler. Elde edilen raporlar, hem beklenen hem de bilinmeyen güçlü ve gelişim yönlerini vurgulayabilmektedir.

Takımlar ve Kurumlar için Yarattığı Değer:

Bireyler hayatlarında başarıyı daha iyi yaratacaklarını bildikçe bundan takımlar ve organizasyonun kendisi de daha fazla fayda sağlayacaktır. Geribildirimler, kurumun değişime ayak uydurma kültürleri hem destekleme hem de arttırmaya yönelik önerileri sağlamaktadır.

Nasıl Yapılır?

Bu değerlendirme, hem değerlendirilen birey hem de geribildirim sağlayan dört grup için bir online anket olarak yapılmaktadır. Sonuçlar kişinin ve diğer değerlendiren kişilerin geri bildirimlerine genel bir bakış ile kendi ve diğerlerinin cevaplarının detaylandırılmış bir analizinden oluşan profil özetini içeren bir raporun kolaylıkla yorumlanmasını sağlamak amacıyla birleştirilmiştir. Bu değerlendirmeye katılımcı olabilmek için, belirlenmiş kişilere özel bir kullanıcı ve şifre bilgisi e-posta aracılıyla gönderilmektedir. 

Ne Zaman Yapılır?

Yönetim Gelişimi Anketi (YGA), Liderlik Gelişimi alanındaki tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmaktadır. Proje öncesi yapılması ve proje sonunda tekrarlanması önerilmektedir.

 • Her bir bireyin anketi tamamlaması için 40 dakika ayrılması önerilir.
 • Ücretlendirme:  İstek üzerine verilir.