Kurumunuzun büyüme ve gelişme potansiyelini destekleyecek en güçlü araçlardan biri de mükemmel bir pazarlama-satış stratejisine ve büyük resmi gören takımlara sahip olmaktır.

Kurum olarak potansiyelinizi ortaya çıkartmanın ve zorlu piyasa koşulları içinde rakipleriniz ile aranızda fark yaratmanın yolu; yetkin ve verimli bir satış takımı kurmak ve pazarlama bakış açısını herkesin sahiplenmesini sağlayarak, hedeflere ulaşmaktan geçer.

  • PDR International olarak pazarlama ve satış performansını geliştirmek için ölçme ve değerlendirmeden pazarlama bakış açısını entegre etmeye, pazarlama stratejilerinizi belirlemekten, satış ekiplerinizin performanslarını geliştirmeye, sahada ekiplerinize koçluğu kadar uzanan kapsamlı ve ve sonuç üreten modeller ile size destek oluyoruz.
  • Pazarlama ve satış ekiplerinizin mevcut potansiyellerini ölçüyor, gerekli saha çalışmalarını yapıyor, verileri analiz ederek, birey ve takım bazında gelişim alanlarını doğru tespit ettikten sonra size özel gelişim programlarını tasarlıyoruz.
  • Teori ile pratiği saha ve farklı sektör örnekleri ile zenginleştirerek, her biri pazarlama, satış ve satış yönetimi tecrübesine sahip PDR International Eğitim Danışmanları ile öğretici ve keyifli programlar tasarlıyor ve takımlarınız ile paylaşıyoruz.
  • Programlar sonrası bütünsel yaklaşımımız doğrultusunda; sahada ekiplerinize birebir koçluk yapıyor, kişisel karneler /KPI’lar çıkarıyor ve gelişim raporlarını paylaşıyoruz.
  • Projelerin sonunda en başta kullandığımız ölçümleme adımını tekrarlıyor ve sizlere birey ve takım bazında gelişimi gösterebiliyoruz.