Koçluk Becerilerini Geliştirmek - Global Eğitim Projesi

Global arenada, bilim insanları, araştırmacılar, üretim, ruhsatlandırma ve iletişim uzmanları, olarak farklı kademelerde, yaklaşık 32.000 çalışanı olan firma; yaşamı tehdit eden hastalıklardan kronik durumlara kadar, günümüzün sağlık sorunlarını çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirmektedir.

Projenin amacı, bünyelerinde görev yapan hemşirelerin hastalara koçluk yaklaşımı ile hizmet vermeleri için gerekli koçluk tekniklerinin paylaşılmasıdır.

Proje Bilgisi

  • Globalde bulunan ve üst düzey yöneticilere yurt dışında verilen eğitim know-howlarının dia setleri ve kullanılan öğrenim araçlarının PDR International ünvanlı koçu ile paylaşıldı
  • Eğitim jargonlarına dikkat edilerek dia setlerinin Türkçe tercümeleri yapıldı ve konu bazında uygun aktivite ve videoların belirlenerek konuya bazında içeriğe entegre edildi.
  • Sunumun son hali İnsan Kaynakları ekibi ile paylaşılarak onay alındı.
  • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı. 

Liderlik Gelişimi kapsamındaki eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=leadership-development linkini tıklayınız.


Liderlik Gelişimi Projesi

Merkezi İtalya’da olan ve 1926 yılında kurulan firma başlıca Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de operasyonları bulunan uluslararası bir ilaç grubudur. Dünyanın 135 ülkesinde ürünleri satılan firma üretim ve satış & pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra ar-ge faaliyetleri de yürütmektedir.

Proje Bilgisi

  • Eğitimler öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
  • Her birine profesyonel koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile kendilerini bu yetkinliklerde hangi seviyede gördükleri ve birlikte çalıştığı ast ve üstlerinin onları nerede gördükleri ve nedenleri görüşüldü.
  • Sonrasında her ay 2gün olmak üzere toplam 3modül 6günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
  • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
  • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
  • Gelişim noktaları için öneriler ve çeşitli ödevler paylaşıldı.

Liderlik Gelişimi kapsamındaki eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=leadership-development linkini tıklayınız.