PDR International olarak tüm projelerimizde ölçme ve değerlendirme çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz.

Çünkü araştırmalar bize; eğitim veya eğitimci ne kadar başarılı olursa olsun sonrasında eğitimde öğretilenlerin büyük bir kısmının uçup gittiğini ve bilginin beceriye dönüşüp kullanılmadığı durumlarda hatırlanma olasılığının da çok azaldığını gösteriyor.

PDR International olarak eğitim, gelişim programlarında ve danışmanlık süreçlerinde mevcut durumu ölçmek için en uygun envanterleri seçiyor ve proje içine entegre ediyoruz.

Gelişimi takip edebilmek, katılımcılar, İnsan Kaynakları, Eğitim Yöneticileri ve Üst Yönetim ile paylaşabilmek adına projelerimizi ön ve son ölçümler, anketler, araştırmalar, performansı ve davranışı gözlemlemeye dayanan ölçme ve değerlendirme araçları ile birlikte tasarlıyoruz.

Bizi tanışmaya davet edin ve eğitim/ danışmanlık süreçlerinizi tasarlarken bütünleşik eğitim yaklaşımımız ile size nasıl destek olabiliriz birlikte keşfedelim.

PDR International Ölçme ve Değerlendirme Araçlarımız:

 • Yönetim Gelişimi Anketi
 • Kurum Atmosfer Taraması Anketi
 • Kurum Enerjisi Anketi
 • İşe Bağlılık Anketi
 • Takım Performansı Araştırma Anketi
 • Duygusal Zeka Ölçümleme Anketi
 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Gizli Müşteri Araştırması
 • Görsel Kimlik Denetleme Araştırması
 • Müşteri Memnuniyeti Araştırması
 • Satış Yetkinlikleri Anketi