PDR International olarak kurulduğumuz 1989 yılından bu yana her kuruluşun en önemli stratejik unsuru üzerine yoğunlaştık: İnsan Faktörü.

Bu tercihimizi yaparken:

 • Her şeyin müşterimizi anlamakla başladığını öğrendik
 • Daha yüksek bir performans göstermenin yolunun ancak müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini daha iyi anlamak, bunun için de onlarla ortak bir dil yaratmamız olduğunu anladık
 • Müşterilerimizin gerçek hayatta karşılaştığı en önemli ve hayati konularda yardımcı olmak için her zaman kendisini ispat etmiş yöntemler, süreçler ve araçlar sunmaya çalıştık
 • Çözümlerimizin her zaman sonuç alıcı ve ölçülebilir olmasına dikkat ettik
 • Müşterilerimizin kritik başarı faktörlerinde sürekli başarı sağlamalarına yönelik yönlendirmeler yapmaya çalıştık
 • Her geçen yıl çözümlerimize yenilerini kattık ve katmaya devam ediyoruz

PDR International, boyutu ne olursa olsun, tüm projelere, dünyanın en önemli değişim projelerinde uygulaya geldiği “5A Prensibi” ile yaklaşır.

Assesment > Ölçümleme
Analysis >  Analiz etme
Application > Uygulama
Awareness > Farkındalık
Adoption > Benimsetme

 

 

 

Assesment – Ölçümleme
Proje öncesi kurumun ve hedef kitlenin mevcut durumunun ölçümlenmesi

 • Saha Çalışmaları, Bayi Ziyaretleri, Müşteri Ziyaretleri
 • Yetkinlikler ve Performans Kriterleri
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi / Müşteri Memnuniyeti Anketi
 • Gizli Müşteri Uygulaması
 • Yönetici, Satış, Çalışan Değerlendirmesi, 360 Derece, Ölçümleme ve Anketler

Analysis – Analiz Etme
Araştırma aşamasında elde edilen bilgilerin proje ekibi ile paylaşılması ve proje hedeflerinin, zaman planının, çıktıların ve takip süreçlerinin belirlenerek analiz edilmesi

 • Araştırma Raporu
 • Kick - Off Toplantısı
 • Odak Grup Çalışmaları
 • Proje Ekibinin Belirlenmesi
 • Proje Hedeflerinin Yazılı Hale Getirilmesi
 • Ölçümleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Belirlenmesi
 • Takip Sürecinin Belirlenmesi

Application – Uygulama
Ölçümleme ve analiz sonrasında projede yer alacak eğitim, workshop, seminer, simülasyon ya da programların kararlaştırılması ve hayata geçirilmesi
Davranış – Süreç – Sistem bazında iyileştirme önerilerinin proje ekibi ile tartışılarak sonuçlandırılması, içeriklerin kuruma özel tasarlanması ve katılımcı hedef kitlelere verilmesi

 • Yüz Yüze Sınıf Eğitimlerinin Kuruma Özel Dizaynı
 • Simülasyonlar
 • Yaşayarak Öğrenme Programları
 • Eğitimler Öncesi Ön ve Son Testler
 • Kuruma Özel Eğitim Davetiyeleri

Awareness – Farkındalık
Arzulanan sonuçları elde etmek için tekrarlanabilir ve ölçülebilir bir gelişim sürecinin tasarlanması. Uygulama adımından sonra farkındalığın arttırılmasına yönelik projenin workshop, atölye çalışmaları, simülasyonlar, iç eğitimler ya da know - how (lisans devri) devam ettirilmesi

 • Gelişim Workshopları
 • İç Eğitmenlerin Yetiştirilmesi
 • Know - How Devri (Lisans Devri)
 • Atölye Çalışmaları
 • Takip Konferansları, Seminerler
 • Aksiyon Planı Takip Günleri
 • Ölçümleme Tekrarı
 • Birebir Koçluk
 • Takım Koçluğu

Adoption – Benimsetme
Proje boyunca edinimlerin sürekli davranışa dönüşmesini sağlayıcı takip sistemlerinin oluşturulması

 • Proje Kapanış Toplantısı
 • Proje Kapanış Raporu ve Öneriler
 • Gelişim Karneleri, Bireysel Raporlar
 • Eğitim ve Gelişim Önerileri
 • Ara Değerlendirme Toplantıları
 • Takip Sistemi, LMS Uygulamaları
 • Takip Paylaşımları, Makale, Okuma Parçası, Kitap Önerisi, Film, Oyunlar
 • E - Learning Programları
 • Koçluk ve Mentorluk