İnsan Kaynakları (İK) Gelişimi, bir organizasyon içindeki bireylerin eğitim ve gelişim faaliyetlerini kapsayan bir insan kaynakları yönetim fonksiyonudur.

İK Gelişimi, çalışanların işe alımlarından itibaren yeni beceriler kazandırılmaları için sunulan öğrenme ve gelişim fırsatlarını, görevlerin en iyi şekilde yerine getirebilmesi için kaynakların doğru dağılımını ve ilgili diğer tüm gelişim faaliyetlerini içerir. 

İnsan kaynağının gelişimi, dinamik ve büyüme odaklı her organizasyon için temel bir gerekliliktir. İnsan kaynağı, diğer kaynaklardan farklı olarak sınırsız bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel ancak insanların kapasitelerini sürekli olarak tanımlayan, ortaya çıkaran ve besleyen bir çalışma ortamının sağlanması ile ortaya çıkarılabilir. İnsan Kaynakları Gelişimi sistemi böyle bir çalışma ikliminin yaratılmasını amaçlar.

İK Gelişimi, çalışanların kişisel ve organizasyonel becerileri ile bilgi ve yeterliliklerini geliştirmelerini destekleyen bir sistemdir. İnsan Kaynakları Gelişimi, çalışan eğitimi, kariyer gelişimi, performans yönetimi ve gelişimi, koçluk, mentorluk, yedekleme planı, kilit kişilerin belirlenmesi ve organizasyonel gelişim fonksiyonlarını kapsar. 

İK Gelişimi alanındaki tüm çalışmaların odak noktası, en üstün işgücünün geliştirilmesi ve böylelikle organizasyonun ve bireylerin müşterilerine sundukları hizmetlerde, iş hedeflerini yerine getirmeleridir.

PDR-HR olarak, İKY Gelişimi konusunda aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmetleri veriyoruz:

  1. Liderlik Ve Yetenek Gelişimi
  2. İşe Alım Stratejisi Geliştirme
  3. İşe Alım Süreç Geliştirme
  4. Tutundurma
  5. Güven Ve Çalışan Bağlılığı Yaratma
  6. Değerlendirme Merkezi Uygulamaları
  7. Eğitim Ve Gelişim