ÖNCE İNSAN ilkemiz, 30 yıllık deneyimimiz ve müşterilerimize verdiğimiz güvenle, geleceğini inşa etme yolculuklarında kurumlara stratejik ortakları olarak hizmet vermeyi amaçlıyoruz…

ÖNCE İNSAN vizyonuyla başladığımız ve devam ettiğimiz yolculuğumuzda, 30 yılı aşkın süredir insan kaynağı gelişimi konusunda iş ortaklarımıza eşsiz deneyimler sunuyoruz.

Bu yolculukta, kurumların hedeflerine ulaşmaları yolunda gerek liderleri gerekse çalışanlarının gelişimine rehberlik ettik; mesleki ve liderlik gelişimlerini destekledik. Yaklaşık 4.000 kurumda 700.000 profesyonele 80.000 gün eğitim verdik. Hizmetlerimizi teknoloji ile destekleyerek dijital dünyayı süreçlerimizle entegre ettik.

Endüstri 4.0 kurumlara rekabette fırsatlar sunarken, yeteneğin ve insan sermayesinin etkin yönetimini bir kez daha bizlere hatırlattı. Yeni dönemde teknoloji ve robotlaşmanın yaygın kullanımı ve iş gücü profilinin değişmesi nedeniyle kurumların organizasyonlarını ve iş süreçlerini yeniden yapılandırmaları, sürdürülebilir gelecek için yetenek yönetimi stratejilerini belirlemeleri kritik hale geldi.

Artık her şeyin kolayca taklit edilebildiği günümüz iş dünyasında kurumların taklit edilemeyen ve en güçlü rekabet avantajı olan varlığı «İNSAN». Günümüz rekabet koşullarında kurumların başarısını belirleyen en önemli unsur kurumun sahip olduğu «YETENEKLİ İNSAN KAYNAĞI»

PDR İnsan Kaynakları olarak misyonumuz 30 yıllık deneyimimiz ve müşterilerimize verdiğimiz güvenle geleceklerini inşa etme yolculuklarında kurumların stratejik ortakları olarak hizmet vermek...

FARKIMIZ: Güçlü ve dinamik kadromuz ile 30 yıllık deneyimin getirdiği güven…

Deneyimli ve güçlü kadromuz ile müşterilerimize standartın  ötesinde butik çözümler üretiyoruz. Eğitim ve gelişimde sağladığımız uluslararası işbirlikleri  ve bilgi birikimimizle, insan kaynaklarından yetenek yönetimine geçiş sürecinde iş ortaklarımızı uçtan uca, yenilikçi ve butik çözümlerimizle destekliyoruz. Bu süreçte müşteri – tedarikçi ilişkisinden öte, stratejik iş ortağı ve danışmanlık yaklaşımıyla hareket ediyoruz.

Danışmanlık Gücümüzle Etkili Çözümler Sunuyoruz.

İş ortaklarımızın geleceğin iş dünyasında sürdürülebilir bir büyümeyi devam ettirebilmeleri için bugünden ihtiyaçlarını belirleyip, gelecek stratejileri, kültür ve değerlerini anlayarak, tamamıyla onlara özel çözümler sunuyor ve birlikte hayata geçiriyoruz.

Bu nedenle, kurumun stratejilerini ve DNA’sını anlamak, en çok zaman ve emek harcadığımız alan… Her kuruma standart ürün ve hizmetler sunmanın ötesinde, üst yönetim ve tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak çözümler üretiyor, uygulamada birlikte çalışıyor ve sonuçlarını birlikte değerlendiriyoruz.

Eğitim ve gelişimin, belli bir strateji ve misyon paralelinde hazırlanıp sunulduğunda kuruma katma değer sağladığına, insan kaynakları uygulamaları ile desteklendiğinde ise süreçlerin ve kültürün bir parçası haline geldiğinde inanıyoruz. İşte bu nedenle, 30 yıllık eğitim ve gelişim deneyimimizle insan kaynakları çözümlerimizi entegre ederek, müşterilerimize bütünsel bir şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz.

Hangi Çözümleri Sunuyoruz:

İnsan Kaynakları Yeniden Yapılandırma Projeleri: Kurumların strateji ve hedefleri doğrultusunda yeniden yapılanma ve insan kaynakları süreçlerinin oluşturulmasında uçtan uca çözümler üretiyoruz.

Kurumsal Akademi Çözümleri;  İşveren Markasını destekleyen en güçlü araçlardan biri olan kurumsal akademi kurulumları, iyileştirilmesi ve iç eğitim & eğitmen yetiştirme konularında iş ortaklarımızı destekliyoruz.

Yetenek Yönetimi: Endüstri 4.0 ile birlikte en önemli rekabet gücü artık yetişmiş ve donanımlı insan gücü. Kurumların kendilerini geleceğe taşıyacak yetenekleri tanımlamaları, kazanmaları, geliştirip tutundurmaları konusunda uzmanlığımızla destekliyor, bu süreçte güçlü ve kendini ispatlamış araçlar kullanıyoruz.

İnsan Kaynakları Gelişim Programları:

İş gücü profili ve iş dünyasının dinamiklerinin hızlı değiştiği bu dönemde, kurumların dijital dönüşümünde liderlik edecek insan kaynakları yönetiminin rolü ise son derece kritik. İnsan kaynakları profesyonellerinin de yetkinlik setleri hızla değişiyor ve iş dünyası dinamiklerine uyum sağlıyor. İnsan kaynakları gelişim programlarımızla, yeni yetkinliklerin kazanımını ve insan kaynakları dünyasındaki yeni trendlerin anlatılmasını hedefliyoruz.