Yüksek verimliliğe sahip iş ortamı için çalışanların sahip olması gereken alışkanlıklar, yetkinlikler ve performans göstergeleri

Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve performanslarını geliştirmek; şirketlerimizin vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini onlarla paylaşmak ve içselleştirmelerini sağlamaktan geçiyor.

PDR International olarak rolümüz; birey ve takımların etkililiğini artırarak, kişilerin yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak ve organizasyonun verimliliğini arttırmaktır.

Performans ve Yetkinlik Programlarımız altındaki tüm çözümlerimiz; Kişisel, Takım ve Organizasyon düzeyinde destek vermek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.