Profesyonel Koçluk Algı Araştırması 2021

Koçluk ile ilgili toplumumuzdaki olumlu / olumsuz algıyı net olarak görebilmek,
olumsuz koçluk algısının kaynağını saptamak, olumsuz algının olumluya nasıl çevrilebileceğini,
olumlu olan algının nasıl güçlendirilip genişletilebileceğini öğrenmek amacıyla PDR
InSight- ICF Türkiye iş birliği ile gerçekleşen Profesyonel Koçluk Algı Araştırması 2021’in sonuçları açıklandı.
Araştırmaya katılan kişi ve kurumların isimleri KVKK kapsamında gizli tutulmaktadır.
“Profesyonel Koçluk Algı Araştırması-2021”in sonuçlarına ulaşmak için PDRInSight web sitemizi
https://www.pdrinsight.com.tr/pages?name=professional-coaching-research-2021 ziyaret edebilirsiniz.