"Biz Harika İnsanlar İşe Alıyoruz" dan Daha Fazlası

Pek çok şirket liderlik ve yetenek gelişiminin gelecekteki başarıları için en önemli unsurlardan biri olduğunu kabul etse de, en önemi adımda başarısız olabiliyorlar: İşe Alım.

“Strateji”, basit bir tanımla, istenen sonuca ulaşmak için yapılan planlar ve bunlara uygun alınan aksiyonlardır. Bu genellikle diğer fonksiyon ve departmanlar için geçerli olmakla birlikte, şirketlerin birçoğunda yazılı ve resmi bir işe alım stratejisinin olmadığını görüyoruz. 

Bir organizasyonun başarılı olabilmesi için taktiksel bir işe alım yaklaşımının yeterli değildir. İşe Alım Stratejisi belirlerken,

 • Öncelikle "Strateji" terimi tanımlanmalı,
 • İşe alıma özel örnek stratejiler araştırılmalı,
 • İşe alım stratejisi için bir slogan belirlenmeli,
 • İşe alım stratejisi oluşturma adımlarını öğrenmeli,
 • Yazılı bir strateji hazırlanmalı ve paylaşılmalı,
 • İşe alım stratejisi rakiplerin stratejileri ile karşılaştırılmalı,
 • İşe alım stratejisi diğer ilgili süreçler ile entegre edilmeli,
 • İşe alım stratejisinin etkinliği ölçülmeli. 

PDR-HR olarak, müşterilerimize rekabet avantajı yaratacak bütünsel bir işe alım fonksiyonu yapılandırılması sürecinde aşağıdaki kilit alanlara odaklanarak destek oluyoruz:

 • İşe alımın ana hedefleri
 • İşlerin önceliklendirilmesi
 • Hedefe kıyasla performans seviyesi
 • Hedefe kıyasla deneyim seviyesi
 • Hedefe kıyasla yerleştirme oranı
 • Aday araştırmada zamanlama
 • Aday araştırma kaynakları
 • İşe alım kararı verenler
 • Öncelikli aday havuzları
 • Hangi beceriler değerlendiriliyor
 • Beceriler nasıl değerlendiriliyor
 • İkna ederken vurgulanan bilgiler/ avantajlarımız 

PDR-HR ile çalıştığınızda farkı siz de göreceksiniz. Neyi daha fazla, neyi daha az yapmanız gerektiğini belirlemede size yol gösteriyoruz. İşe alım takımındaki herkesin şirket önceliklerinin farkında olmasını, doğru bir İşe Alım Stratejisi ve ona paralel İşe Alım Sürecinin iş sonuçlarına etkisini görebilmelerini sağlıyoruz.