Work is not man's punishment. It is his reward and his strength and his pleasure.

Ödüllendirme Sistemi, bir organizasyon için belki de en önemli unsurdur. Emeğin karşılığı olan parasal tutar dengesini belirleyerek, ödüllendirme politikasına temel oluşturur. 

Organizasyonlar, Ödüllendirme Sistemleri'ni çalışanlarının motivasyonel ihtiyaçlarına göre belirlemelidirler. Hem potansiyel hem de mevcut çalışanlarına yönelik, parasal ve parasal olmayan karma bir ödüllendirme paketi sunabilmelidirler. 

Şirketlerin sürekli maaş artışı ve yüksek ve bonuslar vermeleri, ya da, çalışanların başarılarını yüksek sesle övmeleri tek başına yeterli değildir. Kilit yaklaşım, çalışanların bireysel ihtiyaç ve beklentilerine hitap eden bir karma paket sunabilmektir. 

Ödüllendirme Sistemleri kurgulanırken, çalışanların motivasyonel ihtiyaçlarının sadece finansal olmadığı dikkate alınmalıdır; diğer unsurlar, örneğin takdir edilmek, daha iyi davranılmak, çabalarının ödüllendirilmesi vb. eşit derecede önemlidir. 

Bütünsel Ödüllendirme Yönetim Sistemi, daha genel bir bakış açısıyla, sadece somut ve rakamsal ölçütleri değil, performansı farklı açılardan ve bir bütün olarak değerlendirir. Başka bir deyişle çalışanlar, iş performansları kadar, becerileri, şirkete katkıları, sahip oldukları değerler, takımdaşlık, vb. gibi tüm diğer unsurları da dikkate alan bir bakış açısıyla değerlendirilirler. Bütünsel Ödüllendirme Yönetim Sistemi, sadece parasal faydalara değil, diğer parasal olmayan faydaları da dikkate alır (takdir, iş tatmini, iş kalitesi, vb.). 

Bütünsel Ödüllendirme Yönetim Sistemi'nin tüm organizasyon tarafından benimsemiş ve kabul görmüş olması önemlidir. Bütünsel Ödüllendirme Yönetimi Sistemi, pek çok dünya çapında şirket tarafından başarılı bir şekilde uygulanmakta, hatta bu şirketlerin yıllardır en çok tercih edilen işverenler olarak nitelendirmelerine sebep olmaktadır. 

Ne Yapıyoruz

PDR-HR olarak, Ödüllendirme Yönetimi'nin, yetenek arayışında rekabet avantajı sağlamak isteyen her şirket için ciddiye alınması gereken bir konu olduğuna inanıyoruz. Her şirketin, stratejik hedefleri ve kurumsal kültürüne uygun, açık bir ücretlendirme felsefesine sahip olması inancımızla:  

  1. Danışanlarımıza, Ücretlendirme ve Ödüllendirme felsefesini temel alan bir Bütünsel Ödüllendirme Yönetim Sistemi'nin tasarlanması ve uygulanmasında rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
  2. İster İK Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi, ister salt Ödüllendirme Yönetimi Sistemi Projesi olsun – şirketinize en uygun Bütünsel Ödüllendirme Yönetim Sistemi tasarlanmasında size yol gösteriyor, destek veriyoruz.
  3. Bütünsel Ödüllendirme Yönetim Sistemi tasarım ve geliştirme projelerinde, çalışanlarınızın mevcut sistemle ilgili geribildirimlerini alıyoruz; piyasa, sektör, coğrafi bölge, vb. dinamikleri de dikkate alan öneriler geliştiriyoruz.
  4. Danışanlarımızın misyon ve vizyonu doğrultusunda Ödüllendirme Yönetim Sistemi tasarlarken, hem organizasyonun iç denge ve yapısal özelliklerini gözetiyor, hem de bulunduğu piyasa ve coğrafyadaki rekabetçi gücünü göz önünde bulunduruyoruz.