Satış Yetkinlikleri Anketi

“Satış Yetkinlikleri Anketi”, Satış ekiplerinin ve yöneticilerinin, satış sürecindeki beceri seviyesini ve bu becerinin görevdeki önemini belirlemek ve birey ve takım bazında gelişim noktalarına dikkat çekmek amacıyla tasarlanmış bir ölçümleme aracıdır.

Satış Yetkinlikleri Anketi Neyi Ölçümler?

“Satış Yetkinlikleri Anketi” 38 sorudan oluşmaktadır. Bu form hem satış yöneticileri hem de satış temsilcileri tarafından doldurulmalıdır. Formun orta kısmında yazılı olarak belirtilmiş kriterler satış ekiplerinin, satış sürecinin yönetiminde sahip olmaları gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve görevlerini kapsamaktadır. Ankete katılanlar orta bölümdeki değerlendirmeleri okur ve beceri ve becerinin görevdeki önemini göz önünde tutarak anketi cevaplarlar.

Puanlama sistemi: 1’ den 5’ e kadar verilmiştir. En düşük=1 ve en yüksek=5 olarak puanlama yapılmalıdır.

Bu kişisel bir raporlamadır ve elde edilen bulgular, kişiden ve yöneticisinden sağlanan cevaplara dayanır

Katılımcı İçin Yarattığı Değer:

Bireylerin kendi satış yetkinlikleri ve becerileri ile yöneticisinin onda gördüğü yetkinlik ve becerinin karşılaştırılmasını görme imkânı verir. Birey böylelikle satış yetkinliği konusunda gelişim alanlarını öğrenebilmektedir

Takımlar Ve Kurumlar İçin Yarattığı Değer:

Satış Yöneticinin/Takım Liderinin satış takımını daha iyi analiz edebilmesine ve anlamasına yardım eder. Satış temsilcisinin kendini değerlendirmesi ile satış yöneticisinin kişiyi değerlendirmesi arasında beceriler ve görevdeki önemi açısından farklar ve benzerlikleri görmesini ve birey bazında gelişim alanlarına odaklanmasını sağlar. Bu analiz sayesinde Satış Yöneticisi/Takım Lideri bireyin takım içindeki yerini de satış yetkinlikleri açısından analiz edebilir.

Nasıl Yapılır?

Satış Yetkinlikleri Anketi; hem Satış Temsilcisi hem de Satış Yöneticisi/Takım Lideri tarafından doldurulur. Anket online olarak PDR Group LMS sistemi üzerinden veya kağıt kopya olarak doldurulabilir. Sonuçlar kişinin ve diğer değerlendiren kişilerin detaylandırılmış bir analizinden oluşan profil özetini içerir. Bu anket çalışmasına satış temsilcisi ile bağlı olduğu yöneticisin katılması gerekmektedir.

Ne Zaman Yapılır?

PDR International, kurumların kurum kültürlerini şekillendirme ve geliştirme yöntemiyle dönüşümü sağlayan dünya çapında bir organizasyondur. Satış Yetkinlikleri Anketi, satış ile ilgili tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmaktadır. Proje öncesi yapılması ve proje sonunda tekrarlanması önerilmektedir.

  • Her bir bireyin anketi tamamlaması için 20 dakika ayrılması önerilir.
  • Ücretlendirme: İstek üzerine verilir.