Liderlik Gelişimi Projesi

Müşterimiz; 2004 yılından bu yana SPA ve SAP dışındaki sistem ve teknolojilerin en yüksek verimle kullanılması ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların en hızlı sürede geri dönüş sağlaması için gerekli her türlü iş, ürün, süreç, teknoloji ve entegrasyon hizmetlerini sağlamaktadır. Geliştirdiği basit ara yüzlere sahip sektörel cloud ve mobil çözümlerle iş süreçlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunan kurum uluslararası projelerde görev alarak hizmetlerini dünyanın dört kıtasına yaygınlaştırmıştır.

Proje Bilgisi

  • Projemizin amacı takım çalışması, iş birliği, motivasyon, sorun ve zorlukların yönetimi ve iç iletişimi kuvvetlendirmek olarak tanımlandı ve 2 senelik biz zaman dilimine yayılan bir gelişim programı olarak tasarlandı.
  • Yapıyı ve çalışanları daha iyi anlamak adına yapılan saha çalışmaları ve toplantıların ardından proje tasarımı konusunda İnsan Kaynakları takımı ile çalışıldı projenin ana adımları netleştirildi.
  • Takım çalışması, iş birliği, bağ kurma, motivasyon ve zorlukların üstesinden gelme gibi ana kavramları kapsayacak program için açık hava aktivitelerini de içeren bir program tasarımı hazırlandı.
  • İki yıl düzenli devam eden bu çalışma ile ortak hedefe birlikte ilerleme, takım çalışması, iş birliği, birey ve takım motivasyonu, sorun çözme ve iç iletişimi kuvvetlendirme gibi konu başlıkları üzerinde gelişim sağlandı.

Liderlik Gelişimi kapsamındaki eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=leadership-development linkini tıklayın.