"Uluslararası olmak", sadece birlikte çalıştığınız çözüm ortaklarınızın sayısı değil, aynı zamanda ürettiğiniz dünya çapında projelerin sayısı ile de doğru orantılıdır. Kurumsal eğitim söz konusu olduğunda "uluslararası olmak" zihninizi daha geniş bir düşünce dünyasına açmak anlamına gelir.

PDR International olarak hem yönetim takımı hem de danışmanlar olarak uluslararası projelerde roller alıyor, konulara farklı açılardan bakabiliyor ve giderek daha da global oluyoruz. İlişkilerimizi bu yaklaşım etrafında inşa ediyor ve etki yaratabileceğimiz global ölçekte projelere yelken açarak dünyada neler olup bittiğini anlıyor, böylece günümüzün kurumsal eğitim dünyasındaki konuları- yeni eğilimlerden teknolojiye- sorguluyor ve uyguluyoruz. Bu yaklaşım sayesinde iş ortaklarımızla yaptığımız işlerde değişimi gerçekleştirmekte daha yetkin oluyoruz.

Türkiye’de ve dünyada kurumsal eğitim ve danışmanlık alanında birer öncü olan ve yerel ve çok uluslu kurumlar için değer üreten çözüm ortaklarımızın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz

Çözüm Ortaklarımız ile çalışmak bize aşağıdaki avantajları sağlıyor:

  • Pazar trendleri ile uyumlu, sürekli güncellenen geniş ve kapsamlı bir ürün yelpazesinden faydalanma olanağı
  • Araştırmalardan faydalanabilme olanağı, en iyi uygulamalar, düşünce liderliği, vaka çalışmaları, makaleler, satışa dair ipuçları, organizasyonlar ve webinarlar.
  • Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanlarımızı ürün ve sistem sertifikasyon eğitimleri ile eğitmek, yıllık dünya kongreleri ile gelişimi sürekli kılmak
  • Çözüm ortaklarımızın tüm sistem ve süreçlerine ve eğitim dokümanlarına erişim
  • Süreçlerimize ek danışmanlık ve eğitimler
  • Global müşteriler ile çalışma olanağı
  • Global eğitim ve projelere dahil olma olanağı

PDR International’ın başarısı ve liderliği, temsil ettiğimiz knowhowları uyarlamaktaki mükemmel sicilimizden geliyor. Bu uyarlamaları yaparken PDR International, kendi uzmanlık alanlarında bağımsız hareket etmekle birlikte, diğer PDR Group şirketleri ile ortak yaklaşım ve metotları kullanarak özgün çözümler üretmek için birlikte çalşımaktadır. 

PDR International, Çözüm Ortaklarımızın uluslararası projelerinde hatırı sayılır roller üstlenirken aynı zamanda komşu ülkelerde projeleri de yönetmektedir.

Çözüm Ortaklarımız

All Out Performance; global bir danışmanlık networkünün bir parçasıdır. Danışmanlar ve uzmanlar dünya çapında organizasyonlarla çalışır ve onlar için yüksek performansı hedefleyen inovatif çalışmalar ve özel tasarım çözümler üretirler.

Daha fazlası için: www.alloutperform.com


DOON, kurumlara; para kazandıran yeni ürünler ve hizmetler geliştirmeleri için destek olan bir organizasyondur. DOON; müşteriler ile iş birliği yapar, maliyet etkin, hızlı ve kontrol edebileceğiniz bir adım adım bir program ve özel iş geliştirme takımları yaratır.

Daha fazlası için: www.doon.nu