Stratejik İK Yönetimi, iş hedeflerinin çalışanlar tarafından nasıl gerçekleştirileceği konusunda şirketin hedef ve planlarını tanımlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), iş ortamında insanları etkileyen tüm konulara odaklanır - örneğin işe alım, işten çıkarma, ücret, yan haklar, eğitim, idari işler, teşvikler, işyeri güvenliği, prosedürler, izinler, vs. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'nin odağı ise, hedefleri doğrultusunda şirketlerin, çalışanlarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasını sağlamaktır.

Stratejik İK Yönetimi, insanların proaktif yönetimidir. Uzun vadeli bir planlama ile, bir taraftan şirketin çalışanlarının ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlarken, diğer taraftan çalışanların şirketin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasını sağlar. Bu bakış açısı, işe alımdan, eğitim programlarına, değerlendirme süreçlerinden, şirket disiplinine kadar, her şeyin nasıl yapılacağını etkiler. 

Çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılama çabası gösteren şirketler, verimliliği teşvik eden bir çalışma ortamı yaratabilirler. Stratejik İKY yaklaşımı ile çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması için uzun vadeli planlama yapmak, yetenekli çalışanların şirkette kalma yüzdesini arttıracaktır. Devinim oranındaki azalma, şirketin yeni çalışanlar için harcadığı işe alım ve eğitim maliyetlerini de azaltacaktır. Stratejik İKY planlama sürecinde, hem çalışan beklentileri ve ihtiyaçları, hem de şirketin bunların ne kadarını karşılayabileceği dikkate alınmalıdır. Şirket büyüklüğü ve finansal gücü planlama için belirleyicidir. Yerinde (iş üstünde) uzmanlık eğitimleri, birebir değerlendirme ve koçluk görüşmeleri gibi iç kaynaklar ile de gerçekleştirilebilecek uygulamalar, çalışanların yüksek performansı yakalamalarına yardımcı olabilir. 

Stratejik İKY'nin bir diğer konusu çalışan gelişimidir. Bu süreç, her bir adayın işe alım için değerlendirilmesi ile başlar. Gelişmiş mülakat teknikleri ile şirkete ve işe en uygun adaylar belirlenir. Eğitim ve mentorluk programları ile yeni çalışanların hızlı bir şeklide prosedürler ve devam eden projeler hakkında bilgi sahibi olmaları; hem görevlerine, hem de şirkete uyumlarını hızlandırır. Çalışanların işlerinde en yüksek performansı gösterebilmeleri için sürekli öğrenme, koçluk ve düzenli değerlendirme fırsatları sunan ve çalışanlarının gelişimlerine yatırım yapan şirketler daha tutarlı iş sonuçları alırlar. 

Stratejik İKY'nin her büyüklükteki şirkete fayda sağlayacağına inanıyoruz. Küçük şirketler için bu, sahipleri veya yöneticilerinin her gün gözlem ve değerlendirme yaparak çalışanlarına düzenli bir geribildirim ve destek vermesi kadar basit olabilir.  Büyük şirketlerde ise İK ve gelişimden sorumlu bir departman görevlendirilebilir. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak şirketlere de fayda sağlar. Çalışanlara kendilerini geliştirmek için fırsat vermek doğru bir yatırımdır. 

PDR-HR olarak, müşterilerimize Stratejik İK Yönetimine geçiş sürecinde verdiğimiz destek ve danışmanlık alanları: 

Uzun vadeli ve stratejik şirket hedeflerine paralel, İK Yönetim anlayışı ve uygulamalarını kapsayan taktiksel planlama ve bu aşamada, organizasyonun yapısı, kalite anlayışı, kültürü, değerleri, sorumlulukları, kaynakları ve diğer uzun vadeli insan kaynakları ihtiyaçları ile ilgili makro seviyede bir bakış açısı kazandırılması.

 

Stratejik avantaj yaratacak bir kurumsal temelin kurulmasında etkin bir organizasyonel yapı, kültür, çalışan değerleri, sistemler ve uygun iletişim stratejisinin oluşturulması; organizasyonun yaşanabilecek değişimlere hazırlanması (örneğin, krizler, birleşme ve satın almalar, vb.).

 

 

Organizasyonların sürdürebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinin, organizasyonel değerler ve iş yapış anlayışı dikkate alınarak yönetilmesi.

 

 

Kurumsal etik prensiplerinin hazırlanması; iş kararlarının sosyal etkilerinin yönetimi, hayır işleri, çalışanlar, aileleri ve hatta kamu genelinde yaşam kalitesini arttırmaya yönelik insan kaynakları çalışmalarının tasarlanması.

 

İK Yönetim Stratejisi geliştirmeleri, hazırlamaları ve hayata geçirmelerinde, müşterilerimize saydığımız hizmet alanlarında yardım ediyor ve yol gösteriyoruz.