Dünya Ekonomik Forumu’nun Ocak 2016 tarihinde,  “Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution” (Mesleklerin Geleceği: Dördüncü Sanayi Devrimi için İstihdam, Yetenekler ve İşgücü Stratejisi) adlı raporuna göre; iş ortamları, gelişen teknolojiler ve uzaktan kumanda (remote) yöntemlerinin ve telekonferans metodunun gelişmesi sayesinde artık çok daha esnek hale gelecek ve işler farklı yerlerden de yürütülebilecektir.

Şirketler insan gücü açısından esnek bir yapıda çalışmayı tercih ederken, dijitalleşme ve teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte ihtiyaç duyulan işgücü profili de hızla değişmektedir. Rapora göre, bugün öne çıkan yetkinliklerin 35’i 2020 ve sonrasında yerini başka yetkinliklere bırakacak.

Mesleklerin Geleceği Raporu’nda belirtilen pek çok dinamiğin etkilerini  günümüzde güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bazılarını ise günlük yaşamımızda çok yakında görmeye başlayacağız. Kurumların sürdürülebilir bir karlılık için yapması gereken şey; mevcut insan sermayesinde ne seviyede olduğunu görmek; bir an önce bu yetkinliklerde en iyi seviyeye gelmek için gereken yatırımı planlamak ve hayata geçirmektedir.

Şirketlerin rakiplerine göre taklit edilemeyen tek varlığı İNSAN’dır. Bu açıdan bakıldığında Yetenek Yönetimi; şirketlerin rekabet avantajı yaratabilmek için yetenekli çalışanları çekebilme, kazanma, geliştirme ve tutundurma gücüdür. Bir başka deyişle; kurumun geleceği için işgücünün hazır olmasıdır.