Takım Performansı Araştırma Anketi

Bir şirket takımındaki koşullar, başarılı futbol takımlarındakilerle tamamen özdeş olmasa bile alınacak birçok ders vardır. Takım Performansı Araştırma Anketi “maçı kazanmak için” takımınızın yetkinliğini ve istekliliğini ölçmenize yardım eder. Bu aracı kullanarak takımınızın performansını belirleyebiliriz. Araç, size hangi alanlarda takım kültürünün yeniden şekillendirilmeye gereksinim duyduğunu belirlemenizde yardımcı olur.

Takım Performansı Anketi Neyi Ölçümler:

Takım Performansı anketinde belirtilen faktörler üzerinden bireyler takımlarını düşünerek 5’li skala üzerinden değerlendirme yapar. Bu takım performansını değerlendirmeye dayanan bir raporlamadır ve elde edilen bulgular,  takım üyelerinden sağlanan cevaplara dayanır.

Katılımcı için Yarattığı Değer:

Takım üyesinin bakış açısıyla takım kültürünün yeniden şekillendirilmesi gereken alanlarının daha çok farkında olunmasını sağlar. Birey, kendi sonuçları ile toplam sonuçları karşılaştırdığında, her bir birey kendi değerlendirmelerinin iş arkadaşlarınınkilerle ne ölçüde uyuştuğu hakkında bir fikre sahip olur. Bu yeni farkındalık ile herkes, takım kültürünün şekillendirilmesine katkıda bulunmak için daha donamlı olacaktır.

Takımlar ve Kurumlar için Yarattığı Değer:

Takım Performansı Anketi, şirketteki tüm takımlar tarafından kullanılmalıdır. Takımların elde ettiği sonuçlar karşılaştırılmalı ve kurumun bütününde gelişim sağlamak amacıyla kullanılabilir. Üst yönetim, bu aracı yardıma gereksinimi olan takımları belirlemek ve bütün şirketin yararlanacağı bilgileri sağlayabilecek takımları ortaya çıkarmak için kullanabilir. Tüm takımların benzer değerlendirmeler yaptığı alanlar incelenirse, şirketin tamamının güçlü ve zayıf noktaları hakkında fikir edinmek mümkün olacaktır.

Nasıl Yapılır?

Bu değerlendirme, takım üyelerine online anket olarak yapılmaktadır. Sonuçlar takım üyelerinin tüm cevaplarını içeren bir rapor ile sunulmaktadır. Bu değerlendirmeye katılımcı olabilmek için, uygulama için katılımcı olarak belirlenmiş kişilere özel bir kullanıcı ve şifre bilgileri e-posta aracılıyla gönderilmektedir. PDR proje yöneticisi araçların uygulanmasını kolaylaştıracak ayrıntıların sağlanmasına yardımcı olur.

Ne Zaman Yapılır?

Takım Performansı Anketi, kurumunuzdaki takım performansını ölçme ve geliştirmeye yönelik tüm danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde kullanılabilir. 

  • Her bir bireyin anketi tamamlaması için 30 dakika ayrılması önerilir.
  • Ücretlendirme:  İstek üzerine verilir.