Görsel Kimlik Denetleme Araştırması

Görsel Kimlik Denetleme Araştırması, kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen tüm kriterlerin, şubeler, bayiler ve satış noktaları tarafından uygulanıp uygulanmama durumunun periyodik olarak denetlenmesidir.

Görsel Kimlik Denetleme Araştırması kapsamında kullanılacak olan soru formu, firmanın kurumsal kimlik kılavuzu, iç dinamikleri ve çalışma modeli temel alınarak hazırlanmaktadır.

Görsel Kimlik Denetleme Araştırması, kuruma bağlı şubelerin, mağazaların, satış noktalarının vb. görsel kimliğe uygun olmayan uygulamalarının tespit edilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Görsel Kimlik Denetleme Araştırması Konu Başlıkları:

Konu başlıkları firmaların yapısına göre değişkenlik göstermektedir.

 • Fiziki Yapının Sağlamlığı
 • Dış Görünüm Temizliği
 • Otopark/Bahçe Temizliği
 • İç Alanın Sağlamlığı
 • İç Alan Temizliği
 • Masa Düzenleri
 • Reklam-Kampanya
 • Güncel Olmayan Afişlerin Belirlenmesi
 • Pano/Broşürlük v.b.Sağlamlığı

Hizmet Noktası İçin Yarattığı Değer:                    

Kuruma bağlı şubelerin, bayilerin, satış noktalarının vb. kurumun belirlediği kurumsal kimlik standartlarına ulaşması sağlanırken, varsa eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde kurumların müşterilerine verdiği hizmet belirli bir standarda kavuşmaktadır

Kurumlar İçin Yarattığı Değer:                    

Kuruma bağlı şubelerin, bayilerin, satış noktalarının vb. kurumsal kimliğe uygun bir şekilde müşterilerine hizmet vermesi sağlandığı gibi, kurumun müşteri gözünde de bir bütün olarak ele alınması mümkün olmaktadır. Web tabanlı online platformla tek tuşa basarak tüm raporlara ulaşabilme imkanı sağlanmaktadır.

Nasıl Yapılır?

Görsel Kimlik Denetleme Araştırması, yerinde denetleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle, ziyaret noktaları tek tek ziyaret edilmekte, ziyaret noktasına ait fotoğraf çekimleri gerçekleştirilmektedir. Ziyaret noktası değerlendirmesinde hatalı uygulamaların fotoğrafı çekilerek ilgili bölüme iletilmesi ve akabinde bu durumun giderilmesi sağlanmaktadır.

Ne Zaman Yapılır?

Görsel Kimlik Denetleme Araştırmasının frekans sıklığı kurum ile birlikte kararlaştırılabilir. Araştırmanın periyodik tekrarlanarak, süreç takibinin yapılması, alınan kararların, yeni uygulamaların etkisini ölçmek ve geçmiş verileri karşılaştırmaları olarak inceleyebilmek için büyük önem taşımaktadır.

 • Yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi önerilir.
 • Ücretlendirme:  İstek üzerine verilir.