Sağlık ve Güvenlik Kültürü değişimi çabucak başarılan bir şey değildir, mevcut kültürü iyileştirme çabaları sırasında kültürün uzun bir zaman içinde gelişmiş olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Bir kültür değişimi programının, yöneticiler değişime liderlik etmek konusunda ciddi değillerse başarıya ulaşması çok zordur. Eğer kültürü çok çabuk değiştirmeye kalkarsanız bir çeşit direnç gelişmesine neden olabilirsiniz. Kültürün direksiyonunda kıdemli liderlerin olduğu söylenir ki bu doğrudur, bununla birlikte etkisi yüksek yani fikir lideri olan çalışanları da gözden kaçırmamak gerekir. Güvenlik kültürünü iyileştirmede kilit insanlar bunlardır, hatta onları güvenlik şampiyonları olmaları için ikna edebilirsiniz.

 Pozitif Sağlık ve Güvenlik Kültürünü tanıtmanın en vazgeçilmez parçalarından biri “organizasyonel öğrenme” yani paylaşılan problemleri ve deneyimleri baz alarak düşünme ve iş yapma biçimlerini değiştirmeyi öğrenen çalışanları işin içine dahil etmektir.

Sağlam bir sağlık ve Güvenlik Kültürü gelişmesi için çalışanlar ve yöneticiler arasında karşılıklı güven ve inanca dayalı bir ortam olması ve yöneticilerin sağlık ve güvenliğin bir yönetim sorumluluğu olduğunu kabul etmeleri son derece önemlidir.

Davranış değişikliği programları gözden geçirildiğinde görülür ki değişim programları bir yerde başarılı olurken diğer bir yerde başarısızlığa uğrayabilir. Başarı şansını artıran ve azaltan faktörler tanımlanmış ve mevcut organizasyon kültürü ile bağlantılandırılmıştır ve  organizasyonunuz için doğru davranış müdahalelerini seçme ve uygulamayı öğrenmek için ‘olgunluk’ modeli mevcuttur.

Biz PDR-HR Danışmanlık’ta, çalışma ortamı, ekipman, sistem ve prosedürler ile organizasyondaki çalışanlar arasındaki etkileşimi iyileştirerek organizasyonun Güvenlik Kültürünü geliştiririz.