İşe Bağlılık Anketi

İşbağı bağlılık anketi, çalışanların kurumlarıyla (Duygu Bağı, Marka Bağı ve Mantık Bağı) ilişkisini ortaya çıkartmak için PDR International tarafından hazırlanan bir araçtır.

İşe bağlılık anketi; kurumun, bu üç alandaki mevcut durumu analiz etmesine ve  şirket sahipliği, yön duygusu, paylaşılan değerler ve performans algısı gibi konuları derinlemesine görebilmesine yardımcı olur.

İşe Bağlılık Anketi Neyi Ölçümler?

İşe bağlılık anketi, mantık, duygu ve marka bağını görmeyi sağlayan 72 sorudan oluşmaktadır ve İş bağı modelindeki beş stratejik soru ile desteklenir. Bu sorular aşağıda belirtilmiştir.

  1. Ne istiyoruz?
  2. Nasıl yapacağız?                               
  3. Benim rolüm ne?                   
  4. Ciddi miyiz?
  5. Ne durumdayız?

Bu kişisel bir raporlamadır ve elde edilen bulgular,  kişiden sağlanan cevaplara dayanır.

Katılımcı için Yarattığı Değer:

Bireyin kurumla bağının hangi ana alanlarda ve ne durumda olduğunu görebilmesine ve kurumla bağını güçlendirmeye ihtiyacı olduğu alanları tespit edebilmesine yardımcı olmaktadır.

Takımlar ve Kurumlar için Yarattığı Değer:

İşe Bağlılık Anketi, çalışanların mantık, duygu ve marka bağı düzeyleriyle ilişkili hassasiyetlerinin bir resmini sağlar. Elde edilen veriler, markalaşmış müşteri hizmeti kültürü yaratmak için çabaların nereye odaklanması gerektiğini gösterir ve atılacak adımları netleştirir.

Nasıl Yapılır?

İşe Bağlılık Anketi, bireyler tarafından kurumu değerlendirmek üzere online anket şeklinde yapılmaktadır. Sonuçlar kişinin cevaplarına göre raporlanmaktadır. Bu değerlendirmeye katılımcı olabilmek için, belirlenmiş kişilere özel bir kullanıcı ve şifre bilgisi e-posta aracılıyla gönderilmektedir. PDR International proje yöneticisi araçların uygulanmasını kolaylaştıracak ayrıntıların sağlanmasına yardımcı olur.

  • Her bir bireyin anketi tamamlaması için 30 dakika ayrılması önerilir.
  • Ücretlendirme:  İstek üzerine verilir.